Aktualności

Rekrutacja rozpoczęta!

28-05-2014

Od 18 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. chętni przedstawiciele/lki organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gmin: Biłgoraj, Frampol, Lubycza Królewska oraz Zwierzyniec mogą wziąć udział w projekcie „Współpracujemy profesjonalnie!”

Projekt ten ma w swoim założeniu opracowanie i wdrożenie standardów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w gminach Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska.

Rekrutacja będzie prowadzona na terenie 4 gmin – Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska. Docelowo będzie zrekrutowanych 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn), po 10 osób w każdej gminie, w tym 5 przedstawicieli urzędu gminy i 5 przedstawicieli NGO.

W projekcie będą prowadzone dwie formy rekrutacji: rekrutacja zamknięta – w obrębie urzędów gmin oraz rekrutacja otwarta – przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenach gmin objętych projektem.

- W ramach rekrutacji otwartej w każdej gminie zrekrutowanych zostanie 5 osób – członków, pracowników lub przedstawicieli 6 lokalnych NGO – mówi Agnieszka Wojnarska, koordynatorka projektu.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne:

- Regulamin rekrutacji

- Formularz zgłoszeniowy