Aktualności

Seminarium „Lublin silny dzielnicami!” już za nami!

28-05-2014

Ponad 50 osób zebrało się w poniedziałkowy wieczór, by podsumować projekt „Akcja – Aktywizacja”. Podczas kilkugodzinnego spotkania był czas na wspomnienia, inspirację doświadczeniami litewskimi oraz dyskusję nad aktywnością dzielnic Lublina.

Na seminarium przybyli przede wszystkim uczestnicy i uczestniczki projektu – lokalni liderzy obywatelscy, którzy przez ostatni rok byli objęci wsparciem merytorycznym. To oni kształtowali swoje pomysły na dzielnicowe inicjatywy, to oni aktywizowali mieszkańców dzielnic i zachęcali ich do czynnego włączenia się w organizację 40 miniprojektów. Podczas seminarium liderzy dzielili się doświadczeniami, pokazywali swoje dokonania i inspirowali innych do kolejnych działań.

Przedstawianiu inicjatyw przez liderów towarzyszyła wystawa zdjęć z każdej inicjatywy oraz prezentacja publikacji „Aktywne dzielnice Lublina. Katalog modelowych inicjatyw obywatelskich”, w którym – poza opisem 40 dzielnicowych wydarzeń – zamieszczono artykuły dotyczące aktywności obywatelskiej na Litwie, relacje z wizyt studyjnych do Kowna i praktyczne wskazówki na temat tego, jak zorganizować inicjatywę lokalną. Ponadto w przystępny sposób zaprezentowano prawa i obowiązki obywatelskie, a także rozważania na temat czynników, jakie wpływają na pobudzanie i podtrzymywanie aktywności obywatelskiej. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie, każdy chętny może się po nią zgłosić do biura Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Partnerzy z Litwy, którzy przybyli na seminarium, dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami działalności obywatelskiej na Litwie. Dyrektorka Minicipal Training Centre, Pani Jolanta Vaičiūnienė, przedstawiała uczestnikom różnego rodzaju aktywności, które dzieją się na Litwie, zaczynając od tych niewielkich, jak układanie mozaik na budynkach w wileńskiej dzielnicy Šnipiškės, akończąc na imponującym skalą, zrealizowanym już projekcie budowy szkoły przez wspólnotę mieszkańców dzielnicy Balsiai, także w Wilnie. Pan Saulius Nefas, przedstawiciel wileńskiego Uniwersytetu Michała Romera, opowiadał o badaniach aktywności, z których wynika, jakiego typu instytucje, czy czynniki mają wpływ na to, że ludzie chcą być aktywni. Wielką rolę w pobudzaniu aktywności społecznej mają takie instytucje jak: szkoła, instytucje kultury czy parafie i należy je wspierać, bo przez to wspiera się lokalną chęć do działania. Pani Audronė Alijošiutė, dyrektor Centrum Ochrony Środowiska w Kownie zwracała uwagę na ekologiczne aspekty aktywności i ciekawe pomysły na pogodzenie rozwoju technologicznego z ochroną środowiska.

Był tez czas na warsztat – dyskusję na temat aktywności dzielnic Lublina – uczestnicy i uczestniczki zostali podzieleni na pięć grup i mieli za zadanie narysować węglem (!) na dużych arkuszach papieru, jak wyobrażają sobie aktywność w swojej dzielnicy. We wszystkich obrazkach, prezentowanych plastycznie przez przedstawicieli grup, jako centrum aktywności pojawiał się lider, który pociąga za sobą rzesze nieaktywnych mieszkańców, zachęca ich do działania i inspiruje pomysłami. To w liderze tkwi potencjał dzielnicy, to on jest lokomotywą, która ciągnie za sobą całą społeczność.

Seminarium było ostatnim wydarzeniem zaplanowanym w ramach projektu „Akcja – aktywizacja”. I, choć niektórzy smucili się, że to już ostatnie spotkanie w tak szerokim gronie, błysk w oczach liderów, ich zaangażowanie w sprawy Lublina i dzielnic oraz chęć do zmieniania otaczającej rzeczywistości, napawa optymizmem i pozwala wierzyć, że mimo zakończenia projektu, działania w dzielnicach będą podejmowane w dalszym ciągu. Bo przecież Lublin jest silny dzielnicami, ale pod warunkiem, że dzielnice są silne liderami!

Projekt „Akcja - Aktywizacja” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Miasto Lublin oraz IBM Polska Sp. z o.o.