Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów

28-05-2014

Fundacja Aktywności Obywatelskiej, realizująca projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów samooceny w oparciu o metodę Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.