Aktualności

Przegląd okresowy projektu "PI ART-AKTYWATOR"

28-05-2014

Dnia 18 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbył się przegląd okresowy projektu innowacyjnego testującego "PI ART-AKTYWATOR".

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Beneficjenta oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – IW (IP 2). Celem spotkania było:
- omówienie przebiegu dotychczas zrealizowanych działań, w tym problemów występujących w projekcie,
- ocena realizacji projektu w partnerstwie,
- przedstawienie działań zaplanowanych do realizacji.

Podsumowując dotychczasową realizację projektu "PI ART-AKTYWATOR" stwierdzono, iż przebiega ona zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego zatwierdzoną w kwietniu 2013 r. oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów innowacyjnych.

Projekt PI ART-AKTYWATOR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.