Aktualności

Nowe panele i spotkania otwarte w marcu i kwietniu 2015

04-03-2015

Jeśli jesteś przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej lub samorządu z gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska to miej wpływ na to co się dzieje w okolicy i koniecznie weź udział w otwartych panelach, w ramach których będą opracowywane standardy współpracy JST i NGO. Zobacz zaktualizowane harmonogramy podczas których będzie opracowywany ostatni standard „Wspieranie procesów integracji Trzeciego Sektora”.

Jeszcze tylko do końca kwietnia 2015 roku w każdej z czterech gmin biorących udział w projekcie odbędzie się cykl otwartych paneli i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych, które chcą wpłynąć na kształt współpracy tych dwóch sektorów w gminie.

Za nami proces opracowywania pięciu standardów:

- „Wzajemne informowanie się JST i NGO o planach, zamierzeniach i kierunkach działań”;

- „Prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć” ;

- „Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych”;

- „Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych”;

- „Wspierania inicjatyw obywatelskich i NGO”.

W okresie marzec-kwiecień eksperci, liderzy lokalni i chętni przedstawiciele dwóch sektorów będą pracować nad standardem „Wspieranie procesów integracji Trzeciego Sektora”.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 – 30.06.15

Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu „Współpracujemy profesjonalnie!” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z Gminami w Biłgoraju, Frampolu, Zwierzyńcu oraz Lubyczy Królewskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Wojnarska

W załącznikach poniżej aktualne harmonogramy:

- Harmonogram_III-IV-2015_st6_LubyczaKrolewska.pdf

- Harmonogram_Zwierzyniec_6 standard.pdf

- Harmonogram_st6-Bilgoraj.pdf

- Harmonogram_st6-Frampol.pdf