Aktualności

V-CODE – KOD DO AKTYWNOŚCI!

18-03-2015

Sześciu partnerów w projekcie to duże wyzwanie. Ale sześciu zagranicznych partnerów to wyzwanie jeszcze większe, naprzeciw któremu właśnie wychodzą realizatorzy projektu „Volunteering – Code of Active Citizenship”. Fundacja Aktywności Obywatelskiej jest jednym z Partnerów projektu zarządzanego przez litewską organizację - Municipal Training Centre przy Politechnice w Kownie.

Głównym celem projektu jest promocja i wsparcie aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Działania, jakie zostały przewidziane w projekcie to m.in. międzynarodowa debata na temat współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, warsztaty dla realizatorów lokalnych inicjatyw, targi zaangażowania obywatelskiego w każdym kraju oraz lokalne inicjatywy. Całość projektu zostanie podsumowana na konferencji na Litwie w marcu 2016 roku. Dzięki różnorakim działaniom krajowym i międzynarodowym chcemy zachęcić obywateli do wykorzystywania swojego potencjału i brania odpowiedzialności za siebie i swoje społeczności lokalne

W pierwszych dniach marca w Kownie odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów oraz wzajemne poznanie organizacji i instytucji biorących udział w projekcie. Omówione zostały przyszłe działania i sposoby ich promocji i upowszechniania. Rozpoczęły się także przygotowania do międzynarodowej debaty ekspertów, która zaplanowana jest w Rydze w dniu 16 kwietnia br.

Realizatorami projektu są: Lider: Politechnika w Kownie (Litwa) oraz Partnerzy: Pathways: Inspirational Development C.I.C (Wielka Brytania), Instituto Cilturale Relazioni Euromediterranee (Włochy), Stuchting VU-VUMC (Holandia), Local Governmental Training Cetrie of Latvia (Łotwa), Center for Puyblic & Nonprofit Management in the School of Public Administration (USA) oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej.

O postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco!

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli.