Aktualności

Aktualizacja spotkań panelowych

10-04-2015

Uległy zmianie harmonogramy spotkań panelowych dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych i samorządu z gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska. Na spotkaniach opracowywany jest ostatni już w projekcie standard „Wspieranie procesów integracji Trzeciego Sektora”.

Jeszcze tylko do końca kwietnia 2015 roku w każdej z czterech gmin biorących udział w projekcie odbędzie się cykl otwartych paneli i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych, które chcą wpłynąć na kształt współpracy tych dwóch sektorów w gminie.

Za nami proces opracowywania pięciu standardów:

- „Wzajemne informowanie się JST i NGO o planach, zamierzeniach i kierunkach działań”;

- „Prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć” ;

- „Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych”;

- „Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych”;

- „Wspierania inicjatyw obywatelskich i NGO”.

W okresie marzec-kwiecień eksperci, liderzy lokalni i chętni przedstawiciele dwóch sektorów będą pracować nad standardem „Wspieranie procesów integracji Trzeciego Sektora”.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 – 30.06.15

Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne i odbywają się w ramach projektu „Współpracujemy profesjonalnie!” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z Gminami w Biłgoraju, Frampolu, Zwierzyńcu oraz Lubyczy Królewskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Wojnarska

Aktualne harmonogramy:

- Harmonogram_2st6_Bilgoraj

- Harmonogram_2st6_Frampol

- Harmonogram_2st6_LubyczaKrolewska

- Harmonogram_2st6_Zwierzyniec