Aktualności

Święto organizacji pozarządowych w Gminach: Zwierzyniec i Lubycza Królewska!

29-05-2015

Ponad 100 mieszkańców weźmie udział w „Piknikach Organizacji Pozarządowych”, które zostaną zorganizowane w dniu 31 maja 2015 r. w Lubyczy Królewskiej i Zwierzyńcu.

Pikniki jako święto tzw. trzeciego sektora zostaną zorganizowane przez Miasto Zwierzyniec oraz Gminę Lubycza Królewska we współpracy z Fundacja Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu pt: ”Współpracujemy profesjonalnie!”.

- Ten piknik jest okazją do spotkania się przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych. Stawarza możliwość wymiany poglądów, opinii oraz stanowi zachętę do myślenia o współpracy przy różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach – podkreśla Agnieszka Wojnarska, koordynatorka, Fundacja Aktywności Obywatelskiej.

Podczas pikniku to same organizacje zaprezentują siebie i swoją działalność. Odbędą się rożnego rodzaju występy, pokazy i wystawy. Podczas wydarzenia będzie dystrybuowana bezpłatna publikacja podsumowująca projekt.

Oba spotkania odbywają się na podsumowanie projektu „Współpracujemy profesjonalnie” , którego celem jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 – 30.06.15

Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.