Aktualności

Święto organizacji pozarządowych w Gminie Frampol

04-06-2015

Ponad 50 mieszkańców weźmie udział w „Pikniku Organizacji Pozarządowych”, który zostanie zorganizowany w dniu 7 czerwca 2015 r. w Radzięcinie.

Piknik jako święto tzw. trzeciego sektora zostanie zorganizowany przez Gminę Frampol we współpracy z Fundacją Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu pt: ”Współpracujemy profesjonalnie!”.

- Ten piknik jest okazją do spotkania się przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych. Stawarza możliwość wymiany poglądów, opinii oraz stanowi zachętę do myślenia o współpracy przy różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach – podkreśla Agnieszka Wojnarska, koordynatorka, Fundacja Aktywności Obywatelskiej.

Podczas pikniku to same organizacje zaprezentują siebie i swoją działalność. Odbędą się rożnego rodzaju występy, pokazy i wystawy. Podczas wydarzenia będzie dystrybuowana bezpłatna publikacja podsumowująca projekt.

Spotkanie odbywa się na podsumowanie projektu „Współpracujemy profesjonalnie” , którego celem jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 – 30.06.15

Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.