Aktualności

Targi Zaangażowania Obywatelskiego

10-11-2015

Fundacja Aktywności Obywatelskiej oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na TARGI ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO, które odbędą się 17 listopada br. 

w godzinach 10.00-13.00 w Lublinie, w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12.

Targi obejmować będą dwa bloki tematyczne dotyczące wolontariatu. W pierwszej części skupimy się na pracy społecznej jako sposobie wejścia na rynek pracy. Przedstawiona zostanie oferta dla wolontariuszy w ramach projektu „KOD do rozwoju” oraz koncepcja rozwoju Lublina w kontekście rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

Druga część to trójsektorowy panel dyskusyjny na temat „Wolontariat pracowniczy – obowiązek czy potrzeba samorealizacji?”, w którym wezmą udział przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A., Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo oraz IBM Polska Sp. z o.o.

Podczas Targów lubelskie organizacje pozarządowe zaprezentują swoją ofertę dla wolontariuszy w różnych obszarach m.in.: seniorów, dzieci i młodzieży, kultury, edukacji, sportu, opieki nad zwierzętami, ekologii.

Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia organizacji do udziału w Targach jako podmiotu wystawiającego swój „stolik” z ofertą.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Targach. Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie. Udział w spotkaniu będzie okazją do wymiany doświadczeń, opinii na temat wolontariatu w sektorze biznesu, administracji i organizacjach pozarządowych oraz nawiązania kontaktów w obszarze społecznej odpowiedzialności.

To jedyne takie Targi łączące trzy sektory w jednym miejscu i czasie!

Prosimy o potwierdzenie udziału w Targach do dnia 13 listopada br. Udział w Targach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Targi zorganizowane w ramach projektów „Volunteering – Code of Active Citizenship” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli oraz “Kod do Rozwoju” współfinansowanego ze środków IBM Polska Sp. z o.o.

eu flag europe for citizens pl


Załączniki:

Program Targów

Formularz dla uczestników, wersja *.doc

Formularz dla organizacji wystawiających sięwersja *.doc