Aktualności

Polacy komponują, a biłgorajska Młodzież poznaje ich twórczość

31-12-2015

Zakończyliśmy realizację projektu „Polacy też komponują!” realizowanego przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspólnie ze Stowarzyszeniem DĄB w Ciosmach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju zorganizowaliśmy cztery koncerty prezentujące pieśni polskich kompozytorów. Odbiorcami koncertów byli uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów  w Bukowej, Hucie Krzeszowskiej i Harasiukach – w sumie w koncertach wzięło udział 687 osób! Każdy koncert był poprzedzony warsztatami, podczas których dzieci i młodzież zapoznawała się z sylwetkami kompozytorów, ich twórczością i stylem muzycznym. W warsztatach wzięło udział w sumie 702 osoby. Na koncertach uczniowie mieli okazję posłuchać muzyki „na żywo”

Młodzież poznawała twórczość F. Chopina, S. Moniuszki, M. Karłowicza, S. Niewiadomskiego, Z. Noskowskiego, J. Galla, K. Szymanowskiego, I. Paderewskiego, R. Twardowskiego, W. Lutosławskiego, S. Behra, T. Bairda oraz H. Góreckiego. Pieśni  zostały zaśpiewane przez lubelskich artystów operowych – Ewę Lalkę i Grzegorza Pazika – przy fortepianowym akompaniamencie Karoliny Hordyjewicz. O kompozytorach podczas koncertu opowiadał Łukasz Szymanek, barwnie wplatając w treści dotyczące muzyki także informacje na temat operowego czy teatralnego savoir- vivre`u.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu – liczymy na to, ze warsztaty oraz koncerty zainspirują biłgorajską młodzież do tego, by dalej poznawać i pokochać polską muzykę klasyczną.

Działania były realizowane w ramach projektu „Polacy też komponują!” (współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz „Volunteering - Code to Active Citizenship” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli.

kultura europe for citizens