Aktualności

Projekt „Pewnie w dorosłość”

31-05-2016

Fundacja Sempre a Frente – Lider Projektu, wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej – Partner Projektu, rozpoczyna realizację projektu „Pewnie w dorosłość”.

sempre frente logo fao logo

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 (26K/26M) w tym 6 niepełnosprawnych (3K i 3M) wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych , zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w wieku 18-29 z gmin: Chełm, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Zamość poprzez uczestnictwo w kompleksowych programach aktywizacji społecznej i zawodowej umożliwiających znalezienie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy do 31.07.2017.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.07.2017

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy potrzeb osób młodych – 4h / uczestnika
  2. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi w celu zaplanowania indywidualnej kariery (indywidualneporadnictwo zawodowe) – 4h / uczestnika
  3. Udzielenie wsparcia psychologicznego – indywidualne spotkania z psychologami – 4h / uczestnika
  4. Udział w grupowych zajęciach z planowania kariery (grupowe doradztwo zawodowe) – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  5. Udział w grupowych zajęciach rozwoju osobistego – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  6. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się zdobyciem certyfikatu – tematyka szkoleń dobrana indywidualne do potrzeb i zainteresowań uczestnika
  7. Uczestnictwo w 3-miesięcznych płatnych stażach u pracodawców, pozwalających na wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Informacje na temat projektu dostępne w biurach Lidera i Partnera:

Lider projektu

Fundacja Sempre a Frente

ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin

Osoba do kontaktu: Jacek Lis, Kierownik projektu, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.: 690-008-018

Partner projektu

Fundacja Aktywności Obywatelskiej

ul. Dolna 3-go Maja 6/3, 20-079 Lublin

Osoba do kontaktu: Agata Czwórnóg, Asystent Kierownika projektu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.: 81 532 25 52

 

Załączniki:

1_Regulamin_rekrutacji.pdf

2_Formularz_zgloszeniowy.pdf

Projekt „Pewnie w dorosłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie)

stopka loga