Aktualności

Piłkarska Lubelszczyzna – perspektywy rozwoju

02-12-2016

Taki tytuł miała inicjatywa liderów z Biłgoraja –  uczestników projektu „Aktywni w społeczności”, której celem była wymiana doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania klubów piłkarskich w regionie, a także wypracowanie wspólnej wizji rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie. Głównym działaniem w ramach inicjatywy była konferencja dla środowiska sportowego i wszystkich mieszkańców Powiatu Biłgoraj zainteresowanych rozwojem piłki nożnej. Była to pierwsza tego typu konferencja w regionie, dzięki której została stworzona przestrzeń do dialogu, wymiany poglądów i wzajemnej integracji. Wystąpienia prelegentów, osób znanych z aktywności na rzecz piłki nożnej w Polsce stały się inspiracją do podejmowania działań, na rzecz poprawy jakości piłki nożnej na Lubelszczyźnie. Podczas konferencji odbyło się szkolenie i warsztaty nt pisania projektów o dotacje przez kluby sportowe. Mamy nadzieje, że dziĘki inicjatywie kapitał ludzki klubów sportowych został wzmocniony.

14