Aktualności

Nauka myślenia o innych i integracja seniorów

30-11-2016

Grupa „Sami Swoi” uczestniczący w projekcie „BellA Vita” opracowała koncepcję inicjatywy, którą następnie przygotowywała i zrealizowała. Inicjatywa składała się z dwóch etapów – podczas pierwszego z nich seniorzy zadbali o oczyszczenie, wypielęgnowanie zabytkowych, opuszczonych, zaniedbanych nagrobków na pobliskim lubelskim cmentarzu, przyczyniając się tym samym do upamiętnienia zmarłych, ale też dając dobry przykład innym, że warto dbać nie tylko o swoje „dobro” ale również o innych.

Drugim etapem inicjatywy było integracyjne spotkanie andrzejkowe, podczas którego odbyły się warsztaty muzyczne, wspólne śpiewanie, gawędy o dawnych tradycjach andrzejkowych, integracja mieszkańców.

Inicjatywa grupy „Sami Swoi” odbyła się w ramach projektu „Bella Vita” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

20161029 125910 DSC 5333 DSC 5342

DSC01864 

DSC01866

DSC 5372

DSC 5375 DSC 5378