Aktualności

„Aktywni razem !” - Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi

20-11-2017

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi w postaci diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu  „Aktywni razem !” przez doradców zawodowych  celem dokonania rozeznania rynku.

Zapraszamy  do składania ofert na świadczenie usługi w postaci diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu przeprowadzonej przez doradcę zawodowego w projekcie pn.: „Aktywni razem!”. Usługa obejmuje przeprowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami/czkami (3 godziny zegarowe na 1 uczestnika dla 86 os.) w okresie XII.2017- V.2018). Efektem diagnozy będzie opracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika/czk  projektu pn.: „Aktywni razem!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa będzie świadczona m.in. na terenie gmin podregionu radomskiego, obejmującego powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleńskim.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_ofertowe_doradztwo.pdf

formularz_rozeznanie_doradcy_diagnoza.doc