Aktualności

Spotkanie seniorów w Bajce

29-06-2018

Niech tytuł artykułu nie zmyli Czytelnika. Projekt „Senior na CzASie!” nie jest bajką, lecz poważnym zadaniem realizowanym przez Fundację Aktywności Obywatelskiej. Pośród wielu działań, 

w ramach projektu realizowana jest oferta kulturalna umożliwiająca seniorom kontakt z kulturą
i sztuką. Pierwszym wydarzeniem z tego cyklu działań było grupowe wyjście seniorów do kina dn. 15 czerwca 2018 r. Pomimo nazwy kina: „Bajka”, wybrany film p.t. „Zimna wojna” nie należał do łatwych i bezproblemowych, dotyczył bowiem trudnej sprawy istnienia w systemie komunistycznym i losów ludzi, którzy mieli odwagę wyrwać się spod reżimu. Tematyka okazała się tak bliska
i zrozumiała dla seniorów, że poseansowe komentarze jeszcze bardziej mogły wzbogacić wiedzę młodszych odbiorców na temat minionej epoki. Film „Zimna wojna”, wybrany ze względu na czas akcji przypadający na młodość dzisiejszych seniorów oraz na walory artystyczne (nagroda na festiwalu w Cannes), spotkał się z dość przychylnymi ocenami widzów tak krytycznych, jak osoby pamiętające tamten okres i silnie przyzwyczajone do pewnych konwencji.

Wspólne wyjście do kina przyczyniło się do integracji uczestników z obu grup, aż do tej pory uczestniczących osobno w działaniach realizowanych w projekcie. Seans obejrzały 33 osoby. Jeszcze przed projekcją filmu trwały w kuluarach ożywione rozmowy, a po zakończonym seansie seniorzy po drodze z kina umawiali się na spędzenie dalszego ciągu słonecznego piątkowego popołudnia.

Projekt „Senior na CzASie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.