Aktualności

Seniorzy przygotowani do działania

16-07-2018

Od początku maja do pierwszej połowy lipca 2018 r. trwały warsztaty p.t. „Senior ma MOC!” realizowane w ramach projektu „Senior na CzASie!”. Seniorzy, podzieleni na 2 grupy, uczyli się zasad samopomocy z naciskiem na potrzeby swojej grupy wiekowej, pracy w zespole, komunikacji i radzenia sobie z problemami oraz ze stresem. Na zakończenie warsztatów zostały opracowane plany konkretnych działań samopomocowych, które będą realizowane w ramach kolejnego etapu projektu. Warsztaty odbywały się w systemie dwudniowym i obejmowały 5 modułów tematycznych:

moduł 1

Wprowadzenie do samopomocy: terminologia, definicje, historia, aspekty prawne w Polsce, dobre praktyki

moduł 2

Samopomoc seniora: specyfika i uwarunkowania samopomocy senioralnej, szanse i zagrożenia, rodzaje działań z uwzględnieniem działań skierowanych dla seniorów i przez seniorów, sposoby dotarcia z pomocą do seniorów

moduł 3

Komunikacja interpersonalna, współdziałanie w grupie

moduł 4

Radzenie sobie ze stresem, reagowanie na sytuacje trudne

moduł 5

Opracowanie szczegółowych planów działania dla senioralnych grup samopomocowych, w tym: opis grupy seniorów i jej potencjalnych potrzeb, sposób dotarcia do grupy, określenie rodzaju
i typu pomocy, cykliczność/harmonogram działania, potencjalne zagrożenia i ryzyka oraz podział zadań w grupie.

Łącznie w każdej grupie zrealizowano 10 dni zajęć warsztatowych. W dniach 9 i 10 lipca 2018 r. seniorzy uroczyście zakończyli naukę i odebrali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności, z gotowymi planami działania, niedługo rozpoczną realizację swoich inicjatyw samopomocowych w zespołach senioralnych, kierowanych przez liderów wyłonionych podczas szkoleń.

 

Czego Czytelnicy mogą życzyć seniorom stawiającym pierwsze kroki na drodze do skutecznej samopomocy? Posłużmy się znanym cytatem: „Niech MOC będzie z wami!”

 

Atmosferę panująca na zajęciach oddaje wyraźnie utwór jednej z uczestniczek projektu Hanny Kurkiewicz:

 

Senior na Czasie

Senior na Czasie w pełnej okrasie.

Zwarty, gotowy do pełnej odnowy.

Inspirując się wzajemnie, działamy naprzemiennie.

Mamy zadania inspirujące, działając wspólnie

w grupach otwartych, pewnych, odważnych

w projektach zwartych.

Wiele uczymy się i tworzymy z zamiarem wielkim

w naszym projekcie, dając również szanse innym

seniorom, by wszystkie drzwi stały otworem.

Pomysłów wiele, działań bez liku. Tworząc dla innych

ochoczo i z wielkim zapałem.

Pomysły różne i trochę szalone, na pewno będzie

to docenione.

Cała grupa razem tworzy, podział nawet jest na cztery.

Tyle możliwości i zadania dla Nas do pokonania

z tupetem wielkim, z uśmiechem na twarzy,

pomysłów ciągle w naszych głowach się „waży”

wszyscy jak jeden, są doskonali, bo w naszych rękach dosłownie się „pali”.

A i opieka jest tu wspaniała, nasze promotorki

bardzo przejęte, cudne, wspaniałe, cierpliwość mają!!!

Ciągle nowe zadania nam dają.

Micha krzepi każdego uczestnika, w rezultacie

najmniejszy problem zaraz znika.

Nasza grupa jest wyjątkowa, silna, szybka i zwarta

na wszystko nowe otwarta

Dużo serca w to wkładamy, razem wspólnie radę damy.

Na pochwały jeszcze czas, moc roboty w każdym z Nas.

Więc do dzieła końcowego się zbierajmy

Na efekty poczekajmy!!! Życząc sobie

życzliwości, zapraszajmy wszystkich Gości.

 

Projekt „Senior na CzASie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.