Aktualności

Aktywność dla każdego seniora !

28-11-2018

Senioralne działanie „Aktywny Senior” ukazało, jak różnorodne talenty i zainteresowania cechują osoby starsze. Pani Teresa Bodzak, liderka, mając silne wsparcie grupy samopomocowej, zrealizowała kilka zadań jednocześnie.

Na początek, przed bardziej intensywnymi działaniami, odbyły się warsztaty relaksacyjne dn. 3 października seniorzy spotkali się na zajęciach z tańca i muzykoterapii. Taniec, zazwyczaj kojarzący się z wysiłkiem, przyjemnym, lecz angażującym i intensywnym, posłużył odprężeniu i uspokojeniu. Pod okiem doświadczonej trenerki seniorzy w rytm muzyki wykonywali ćwiczenia umysłowo – ruchowe. Poznane metody relaksacji będzie można również stosować w domu lub na spotkaniach ze znajomymi.

Prężni seniorzy zorganizowali też wystawę zdjęć. Pak Kazimierz Kasprzak, który zwiedził niemal wszystkie zakątki świata, uwiecznił na fotografiach miejsca związane z początkami państwa polskiego. Otwarcie wystawy nastąpiło 21 listopada, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Zostanie przeniesiona do Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, gdzie będzie udostępniona zainteresowanym do końca roku.

W dniu otwarcia wystawy, również 21 listopada, miało miejsce spotkanie z profesjonalnym baristą. Warsztaty dotyczyły rzadko poruszanego tematu – a raczej sztuki - parzenia kawy. Kawa okazała się szerokim tematem. Seniorzy zapoznali się z historią tego popularnego, lecz tylko na pozór dobrze znanego napoju, rodzajami i jakością poszczególnych gatunków kawy, oczywiście był też pokaz eleganckiego i zdrowego sposobu zaparzania oraz degustacja.

Działanie „Aktywny Senior” spełniło założone cele. Każde działanie wzmacnia chęć seniorów do działania. Budzi motywację do podejmowania inicjatywy. Seniorzy podtrzymują swoje zaciekawienie otaczającą rzeczywistością, dzięki czemu nie odsuwają się na margines życia społecznego. Każde spotkanie to kontakt z osobami w zbliżonym wieku i integracja ze środowiskiem. Nie najmniej ważny jest aspekt edukacyjny działania: wiedza krajoznawcza, wzbogacona dzięki wystawie oraz bliższe zapoznanie się
z tak mało znanym napojem jak kawa.

Urozmaicenie działań wiązało się z bogatym wyborem: każdy mógł skorzystać ze wszystkich lub tylko z wybranych propozycji.

Senioralne działanie samopomocowe zostało zrealizowane wramach projektu „Senior na CzASie!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

20181121 171512 20181121 181646