Aktualności

Dzień andrzejkowy - Kosmetyka dla Seniora

20-12-2018

W dniu 26 listopada 2018 r. w Klubie pod Dobrym Aniołem spotkało się 20 Seniorów – członków klubu oraz osoby zaprzyjaźnione. Spotkanie zostało zorganizowane przez senioralną grupę samopomocową – osoby biorące udział w projekcie „Senior na CzASie!”.

Seniorzy skorzystali z okazji zapoznania się z pielęgnacją urody w wieku 60+.
W siedzibie Klubu odbył się pokaz kosmetyki: uczestnicy dowiedzieli się, jak zadbać
o skórę dojrzałą, jak stworzyć swój wizerunek. Zdobyli też wiedzę o makijażach na różne okazje. Seniorzy z reguły mają małą znajomość nowinek kosmetycznych, nie mają wiedzy o ich właściwym stosowaniu. Wynika to ze stereotypu, że w wieku 60+ przywiązywanie uwagi do urody nie jest już istotne, że starość z natury rzeczy nie jest piękna. Inicjatywa podjęta przez liderkę – Alinę Dmowską i osoby z grupy samopomocowej – stanowiła próbę zburzenia tego stereotypu i powinna znaleźć naśladowców. Zabiegi kosmetyczne i świadomość pięknego wyglądu poprawiają samopoczucie seniorów, podnoszą pewność siebie i zachęcają do pokazywania się światu zewnętrznemu. Jest to istotne zwłaszcza dla pań, aby uwierzyły, że każda kobieta jest piękna i zasługuje na podkreślanie swojej urody, a seniorka nigdy nie przestaje być kobietą.

Spotkanie miało sympatyczną oprawę: w andrzejkowy dzień zajęciom towarzyszył poczęstunek oraz wspólny śpiew ogólnie znanych piosenek biesiadnych
i turystycznych.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał upominki pielęgnacyjne i próbki kosmetyków.

20181126 174451 20181126 174501