Aktualności

Senioralne popołudnia artystyczne

21-12-2018

Piosenka, poezja i ręcznie wykonywana biżuteria dodały uroku wrześniowym popołudniom 20-go i 27-go dnia tego miesiąca. Liderka jednej z senioralnych grup samopomocowych, pani Krystyna Krzyżanowska – Mróz wyszła ze swoją inicjatywą p.t. „Koraliki” do innych osób starszych. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Senior na CzASie!”. Spotkania odbyły się w sali użyczonej przez Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Spotkanie w dn. 20 września 2018 r. przebiegło w lirycznym nastroju. Grupa 15 seniorów wzięła udział w warsztatach tworzenia i pisania wierszy. Oczywiście utworzona poezja została też wyrecytowana na forum, bowiem pani Hanna Kurkiewicz oraz pani Krystyna Strzelecka okazały się utalentowanymi poetkami, mogącymi pochwalić się własnym bogatym dorobkiem. Spotkaniu towarzyszyła pieśń biesiadna. Śpiew poprowadził długoletni, doświadczony chórzysta, pan Jerzy Piłat. Podczas warsztatów nie zabrakło ożywionych rozmów przy poczęstunku.

Dn. 27 września 2018 r. zajęte były głownie ręce seniorów. Pani Krystyna Krzyżanowska – Mróz - liderka - przeprowadziła warsztaty rękodzieła – wytwarzanie biżuterii. Prawdopodobnie jeden warsztat nie wystarczyłby początkującym, aby dorównać pani Krystynie w jej umiejętnościach, tym niemniej seniorki, mając estetyczne wyczucie, również stworzyły piękne drobiazgi i mogły z dumą prezentować swoje dzieła pod koniec zajęć, a później nosić budząc podziw innych pań.

Grupa samopomocowa realizując swoje działanie „Koraliki” w pełni osiągnęła zamierzone cele. Seniorzy mogli odkryć albo odświeżyć swoje umiejętności twórcze, wokalne i manualne. Zajęcia tego rodzaju są także przyjemnym ćwiczeniem mowy, głosu, umysłu i zręczności manualnej. Wzajemny kontakt, miła atmosfera rozmów sprzyjają poczuciu przynależności do społeczeństwa i zmniejszają przykrości osamotnienia. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu wiary seniorów we własne umiejętności. Zwiększyło się też ich poczucie własnej wartości. Dzięki takim
i podobnym inicjatywom seniorzy mogą odkrywać nowe talenty, niewykorzystane do tej pory z racji pracy zawodowej i braku czasu. Senioralne działanie to także praca organizacyjna i logistyczna, dodatkowo wzmacniająca w osobach starszych poczucie skuteczności i chęć do kształtowania świata według własnych wartości.

5 20180927 171759

 20180927 184045 IMG 6343 

 IMG 6345 IMG 6352

IMG 6354 IMG 6369