Aktualności

Festiwal Inicjatyw Senioralnych

31-12-2018

Projekt „Senior na CzASie!” dobiegł końca. Dnia 19 grudnia 2018 r. odbył się Festiwal Inicjatyw, na którym wszystkie senioralne grupy samopomocowe zaprezentowały swoje dokonania.

W wielkiej sali konferencyjnej hotelu Fiesta w Lublinie zebrało się ponad 120 osób – seniorów biorących udział w projekcie, wolontariuszy oraz zaproszonych gości. Po uroczystym powitaniu Agnieszka Wojnarska – koordynatorka projektu wystąpiła z prezentacją, w której przypomniała, co się działo przez okres od kwietnia do grudnia: warsztaty, inicjatywy, wycieczki, nie pomijając roli młodszych wolontariuszy. Uczestnicy obejrzeli też wspomnieniowy film, w którym wystąpili jako główni bohaterowie realizowanych działań, po czym każda grupa opowiadała o swojej inicjatywie.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa zdjęć dokumentujących inicjatywy: osoby nie zapoznane jeszcze z projektem mogły zobaczyć, na czym polegały poszczególne działania samopomocowe, poczuć atmosferę radości, zapału, energii i humoru obecną podczas inicjatyw, jak również na sali. Grupa chóralna „Kalinka” wykonała pieśni religijne, patriotyczne oraz kolędy dołączając niespodziankę - śpiewane życzenia imieninowe dla Dariusza Wolanina, członka zespołu projektowego, opiekuna seniorów podczas wycieczek i przez cały okres trwania projektu. Jedna z uczestniczek projektu, Hanna Kurkiewicz zaprezentowała próbki swojej poezji, dając najwymowniejsze świadectwo, jak wiele znaczył projekt dla seniorów i jak wiele pozytywnych oświadczeń przyniósł. Po zakończeniu części oficjalnej podano wigilijny lunch. Festiwal zakończył występ Katarzyny i Tomasza Szczepaniaków; artystów wykonujących śpiewane utwory poetyckie własnej kompozycji.

Wydarzenie dostarczyło licznych wzruszeń seniorom wspominającym spotkania grup wsparcia, wycieczki i inicjatywy, jak również zespołowi projektowemu przyjmującemu od uczestników wyrazy szczerej wdzięczności. Na Festiwalu uwidoczniło się po raz kolejny koleżeństwo całej grupy i panująca w niej zażyłość. Wszyscy zgodnie wyrażali prośbę, aby się nie rozstawać. Niektórzy goście, zarażeni serdecznym nastrojem i optymizmem, zainteresowani działaniami proponowanymi seniorom w ramach projektu, dopytywali o możliwość dołączenia do Centrum Aktywności Seniorki i Seniora. Zespołowi Fundacji towarzyszą serdeczne myśli, życzenia i modlitwy o sukces. Każde wsparcie działalności Centrum będzie nieocenione. Centrum nie jest zamkniętą grupą. Jednym z głównych celów jego działalności jest rozszerzanie pomocy na seniorów mniej samodzielnych i zamkniętych, potrzebujących zachęty do życia. Niech otwiera się na innych jak najszerzej.

IMG 20181219 1228414 IMG 20181219 1243045