Aktualności

Ruszyły warsztaty samopomocy

17-05-2019

Nikt nie zaprzeczy, że „senior ma moc”. Tym niemniej siła i chęć do działania nie wsparte wiedzą nie przyniosą korzyści. Dlatego każda z dwóch grup uczestników weźmie udział w 12 warsztatach. Tytuł warsztatów „Nie jesteś sam!” pokazuje, co będzie przedmiotem szkoleń. Hasło to odnosi się do wprost do uczestników: pracując w grupie wzmacniają więzi między sobą, tworzą nowe relacje, uczą się od siebie nawzajem i przekonują o istniejącym w nich potencjale. Jednak szkolenia mają na celu przygotowanie seniorów do wyjścia poza znaną grupę. Seniorzy zyskają umiejętności potrzebne nieformalnym opiekunom osób starszych, aby dotrzeć do osób mniej samodzielnych i działać wg własnej inicjatywy. Znając problemy właściwe swojej grupie wiekowej mogą służyć zrozumieniem i realną pomocą. Niezbędna jest jednak solidna podbudowa. Życiowe doświadczenie nie wystarczy, by stać się opiekunem. Mimo że uczestnicy sami należą do pokolenia seniorów, zgłębią wiedzę wykraczającą poza codzienne obserwacje. Konieczna jest umiejętność organizacji pracy z osobą mniej samodzielną w jej miejscu zamieszkania, w jej otoczeniu, radzenie sobie ze stresem, reagowanie w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych, zadbanie o siebie, żeby praca z osobą niesamodzielną nie wyczerpywała seniora – opiekuna. Warsztaty obejmują tematykę dostosowaną dokładnie do przyszłej działalności uczestników i zostały podzielone na 4 moduły:

moduł 1

Wprowadzenie do opieki nad osobą starszą, niesamodzielną: choroby wieku starczego, czynniki wpływające na stan zdrowia, oznaki starzenia się fizyczne i psychiczne

moduł 2

Ergonomia pracy opiekuna nieformalnego osoby starszej

moduł 3

Komunikacja z osobą starszą i niesamodzielną, radzenie sobie ze stresem, reagowanie na sytuacje trudne, praca nad sobą

moduł 4

Sposoby animacji i angażowania seniorów z ograniczoną samodzielnością do podejmowania prób aktywności i kontaktów z innymi, organizacja czasu wolnego

Warsztaty są realizowane od początku maja do połowy lipca 2019 r.

Projekt „Senior ma MOC!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

IMG 20190509 1238166 IMG 20190509 1238393

IMG 20190509 1238531 IMG 20190509 1239002