Aktualności

Warsztaty dla seniorów – nauka i humor

05-06-2019

Od początku maja seniorzy biorący udział w projekcie „Senior ma MOC!” spotykają się na zajęciach warsztatowych. Seniorzy odbywają zajęcia w 2 grupach. Tematyka zajęć obejmuje bardzo ważne zagadnienia: problemy związane z problemami wieku starczego, organizacją pracy z osobą w podeszłym wieku, komunikacją, sposobami radzenia sobie ze stresem itp. Celem szkolenia jest przygotowanie seniorów do samodzielnej pracy z osobami starszymi.

Praca na warsztatach stawia więc przed seniorami spore wymagania. Nie zniechęca to ich jednak do zaangażowania podczas zajęć. Trenerki nie pozwalają seniorom na zmęczenie monotonią. Stosują urozmaicone metody nauczania: nie ograniczają się do prowadzenia wykładu; wiedzę przekazują jakby mimochodem podczas ćwiczeń, rozmów, dyskusji. Posługują się różnymi technikami, więc na zajęciach nie brakuje kolorowych kartek, pisaków, kredek i tylko treść zapisków na kartkach czy
w notesach przypomina o powadze podjętego tematu. Nie brakuje żartów, luźnych dygresji, swobody, chwili przerwy na wypicie kawy.

Wiedza nabyta na szkoleniu posłuży seniorom w dalszych działaniach. Wspomnienie zgranej grupy
i przemiłej atmosfery zajęć być może wesprze ich w sytuacjach, gdy pojawią się trudności wynikające z charakteru tak odpowiedzialnego zajęcia, jakim jest opieka nad osobami mniej samodzielnymi.

Projekt „Senior ma MOC!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 image001 image002 image003 image004 image005 image006