Aktualności

Biłgorajskie inicjatywy dobrymi przykładami opieki nad seniorami

17-07-2019

W słoneczny, czerwcowy dzień – 18 czerwca b.r. grupa seniorów - uczestników projektu „Senior ma MOC!” odbyła wizytę studyjną do Biłgoraja i okolic.

Celem wizyty była wymiana pomysłów i doświadczeń, nawiązanie kontaktów, inspiracja dobrymi pomysłami w zakresie nieformalnej opieki nad seniorami, w tym: kontakt z potencjalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, podmiotami mającymi doświadczenie w nieformalnej opiece nad seniorami w miejscach, gdzie taka opieka jest świadczona.

Pierwszą organizacją, którą odwiedzili uczestnicy z Lublina był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju, której Prezes i pracownicy przedstawili historię i działalność PCK, zwracając szczególną uwagę na pomoc świadczoną seniorom.

Następne inicjatywy zaprezentowane podczas wizyty studyjnej to Klub Seniora „Raj” i Klub Seniora „Czas” prowadzące świetlicę dla seniorów, która ma za zadanie aktywizację osób starszych, pomoc w znalezieniu atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, ale także wsparcie z trudnych sytuacjach.

Kolejne spotkanie odbyło się z opiekunką PCK sprawującą pieczę nad samotnymi chorymi w ich domach. Jako siostra PCK organizuje i prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej nad osobami obłożnie i ciężko chorymi, niepełnosprawnymi oraz samotnymi w domu. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób siostra PCK wykonuje czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. Wolontariusze z Lublina poznali, iż zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidulanych potrzeb i możliwości osoby objętej opieką.

Następne spotkanie odbyło się z panią Jolantą Strzałką – pielęgniarką, przedstawicielką długoterminowej opieki w środowisku lokalnym, która z wielkim zaangażowaniem opowiadała o specyfice opieki domowej nad osobą starszą, o aspektach medycznych, psychicznych, społecznych, relacjach z rodziną i sąsiadami.

Ostatnie spotkanie w ramach wizyty studyjnej odbyło się z p. Marią Różańską, organizatorką inicjatywy „Hospicjum to też życie” w ramach projektu 'Senior ważny codziennie” realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji we współpracy z biłgorajskim oddziałem PCK. Pani Maria wyjaśniała, w jaki sposób należy zachować godność osoby nieuleczalnie lub przewlekle chorej i w podeszłym wieku, na czym polega działalność hospicjów domowych, w jaki sposób należy dbać o higienę pacjenta przewlekle chorego.

Dodatkowo uczestnicy z Lublina odwiedzili przykłady sztuki sakralnej Biłgoraja i Zwierzyńca oraz zwiedzili najbardziej urokliwe miejsca Roztocza.

Wszystkie spotkania w ramach drugiej wizyty studyjnej były ciekawe, pouczające i niezwykle inspiracje do działania dla seniorów - umożliwiły kontakty, wymianę doświadczeń oraz wyzwoliły pomysły na wspólne działania, były okazją do obserwacji takich przykładów, które będą mogły być implementowane do swojej pracy opiekuna. Uczestnicy poznali formy działania opiekunów nieformalnych – seniorów z powiatu biłgorajskiego oraz różnorodne formy ich aktywności na rzecz seniorów ze środowiska lokalnego.

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu „Senior ma MOC!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 DSC0021   DSC0038   DSC0048