Aktualności

Zakończenie warsztatów senioralnych

17-07-2019

W dniach 9 i 12 lipca odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe dla poszczególnych grup seniorów uczestniczących w projekcie „Senior ma moc!”.

Jeśli uczymy się przez całe życie, a na naukę nigdy nie jest za późno, te znane przysłowia uczestnicy potwierdzili na różne sposoby: obecnością na zajęciach, zainteresowaniem, wzbogacaniem swojej wiedzy o nieformalnej opiece nad innymi seniorami. Zaangażowanie podczas zajęć, wysoka frekwencja, sympatia dla trenerek pokazują, jak chętnie seniorzy przyjmują szkoleniową dyscyplinę i konieczność przyswajania wiadomości z trudnego tematu. Seniorzy operatywni, cieszący się dużą samodzielnością i pragnący podzielić się swoimi możliwościami z osobami samotnymi i mniej samodzielnymi już zdecydowali, kogo otoczą swoja opieką. Niektórzy wyrazili gotowość opieki nad dwoma osobami. 

Uczestników projektu czeka samodzielna, odpowiedzialna, dobrowolnie podjęta praca. Na czas sprawowania opieki będą wspierani przez coacha, prowadzącego ich przez trudniejsze sytuacje. Towarzyszenie coacha pozwoli też zmniejszyć psychiczne obciążenie, jakim jest kontakt z osobą niesamodzielną. Przed uczestnikami projektu na razie oczekiwana przez nich przyjemność: dn. 16 lipca wyruszają na wycieczkę na Podlasie pod pieczą bardzo lubianego pana Darka.

Projekt „Senior ma MOC!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

20190522 095522  20190522 095548  20190522 101144  IMG 02231  IMG 02261