Aktualności

Senior wsparciem dla seniora

06-12-2019

Przez ponad dwa miesiące uczestnicy projektu „Senior ma MOC!” przygotowywali się poprzez warsztaty do pełnienia funkcji nieformalnego opiekuna osób starszych. Skąd ten pomysł, by seniorów angażować do zadań, zdawałoby się wymagających określonych kompetencji zawodowych, odpowiedniej osobowości oraz dobrej kondycji zarówno fizycznej, jak psychicznej? Odpowiedź dali sami uczestnicy: znacząca grupa dobrowolnie podjęła się wspierać osoby starsze w swoim otoczeniu.

Motywacje seniorów są proste. Wyjaśniają swoje decyzje potrzebą kontaktu z innymi. Odczuwają solidarność z osobami w wieku równym swojemu. Dopóki same nie potrzebują opieki, chcą dać coś od siebie, licząc może na to, że w odpowiednim czasie znajdą się życzliwi ludzie, którzy im też pomogą. Jak stwierdziła jedna z uczestniczek – opiekunek, woli ona być po drugiej stronie, skoro jeszcze ma siły. Wolontariusze podkreślają, ile sami zyskują podejmując wolontariat. Uczestnicząc w zajęciach innych osób, poznają nowe pasje i zainteresowania. Pogłębiają wiedzę o świecie, dzielą się zdobytymi informacjami, słuchając siebie nawzajem, uczą się rozumieć cudze problemy i oglądać je z innego punktu widzenia. Przede wszystkim uczą się słuchać, co jest cenne dla osób samotnych, nie mających partnerów do rozmowy, za to obciążone codziennymi problemami, których nie ma z kim omówić, rozważyć.

Dla opiekunów opieka nieformalna to miłe spędzenie czasu z miłymi ludźmi. Dużo dobra przynosi udział w większych akcjach. Działania, w których biorą udział przedstawiciele różnych pokoleń łączą społeczność, co stanowi wartość dla seniorów. Wiele jest drobnych korzyści, dzięki którym seniorzy chętnie podejmują się dobrowolnie, nieodpłatnie pomagać osobom mniej samodzielnym. Czy uczestnictwo w projekcie zachęci ich do kontynuowania wolontariatu? Sygnały od uczestników projektu brzmią pozytywnie.

Działania wolontarystyczne odbywają się w ramach projektu „Senior ma MOC!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.