Aktualności

Rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego!

13-03-2020

Z uwagi na wyjątkową sytuację informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego w projekcie „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!” zostanie przeprowadzony z pominięciem kontaktów bezpośrednich.

Nabór będzie prowadzony w dniach 16 – 26 marca 2020 r.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami powinny być wypełnione na komputerze. Należy je złożyć w dwóch formach:

  1. Wersja papierowa – 2 identyczne egzemplarze (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – drogą pocztową, listem poleconym wysłanym na adres Biura Projektu (ul. Dolna 3-go Maja 6/3, 20-079 Lublin) lub Biura Partnera (ul. M. Rapackiego 12, 20-150 Lublin)

oraz

  1. Wersja elektroniczna - w formie skanu wersji papierowej – wysłana na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wniosek zostanie zarejestrowany w Rejestrze Wniosków o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Pomostowego pod datą wpływu wersji elektronicznej Wniosku. Każdy
z Uczestników/czek otrzyma potwierdzenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego
  2. Biznesplan
  3. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia
  4. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Powodzenia!

Do pobrania:

Biznesplan – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego

Oświadczenie o akceptacji regulaminu

Formularz informacji – de minimis

Lista identyfikatorów gmin – plik pomocniczy do wypełnienia Formularza informacji de minimis

WZOR Formularz informacji - de minimis.xls

Instrukcja hasłowania plików.doc

Podstawowy katalog wydatków pomostowych.pdf