Aktualności

„W seniorach siła!”

04-06-2020

Tytuł nowego projektu realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej dobrze określa grupę zaprzyjaźnionych z Fundacją Seniorów, którzy niecierpliwie czekali na moment rozluźnienia obostrzeń i możliwość kontynuowania działań na rzecz osób z ograniczoną samodzielnością przy wsparciu Fundacji. Projekt „W seniorach siła!” będzie realizowany w okresie maj – grudzień 2020 r.

Przymusowe pozostawanie w domu, istotne dla bezpieczeństwa seniorów, nieco opóźniło nasze działania, dlatego ruszamy z naborem i z poszczególnymi działaniami bez zwłoki. Obecnie, w maju, trwa rekrutacja uczestników. Do projektu przystąpi 45 osób starszych z Lublina, gotowych nieść pomoc samotnym seniorom z ograniczoną samodzielnością. Uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, wezmą udział w warsztatach przygotowujących ich do pełnienia obowiązków opiekuna nieformalnego osób starszych. Po zakończeniu zajęć podejmą się działań samopomocowych na rzecz swoich podopiecznych. Niektórzy posiadają już doświadczenie opiekuńcze nabyte w ramach poprzedniego projektu. Chęć kontynuowania dobrowolnie i nieodpłatnie podjętych obowiązków pokazuje ich motywację i potrzebę zaangażowania. Obecny projekt pozwala rozszerzyć zakres usług opiekuńczych ze względu na większą liczbę potencjalnych opiekunów.

Seniorzy – opiekunowie nie będą pozostawieni sami ze swoimi podopiecznymi. Z myślą o wsparciu psychicznym zostanie dla nich zrealizowany coaching – trenerzy w ramach indywidualnych spotkań odpowiedzą na pytania, rozproszą wątpliwości i pomogą rozwiązywać bieżące problemy wynikające z trudnych niekiedy relacji. Uczestnicy będą też mogli wymieniać między sobą poglądy i dzielić się własnymi doświadczeniami podczas spotkań grupy wsparcia. Grupa wsparcia będzie też okazją do spotkań z ciekawymi osobami, do zabawy z elementami terapii, czy innych form spędzania czasu dającymi odprężenie i pozwalającymi zminimalizować codzienny stres.

Uczestnicy wezmą też udział w jednodniowej wizycie studyjnej. Wyjazd do miejsc, gdzie zapoznają się z pomysłami i dobrymi praktykami na rzecz innych seniorów będzie stanowił dla nich inspirację. Wizyta studyjna to atrakcyjne połączenie okazji do zdobycia wiedzy, integracji, poznania innych miejsc. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego życzymy Seniorom, a także sobie, powodzenia w osiągnięciu zamierzonych w projekcie celów.

Projekt „W seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020