Aktualności

Seniorzy wrócili do nauki

29-06-2020

W połowie czerwca b.r. uczestnicy projektu „W Seniorach siła!” rozpoczęli warsztaty p.t. „Pomocny senior!”. Jak mówili, chętnie wracają na szkolenia. Tęsknili za spotkaniami oraz za ciekawymi zajęciami. Tym razem warsztaty rozpoczęło 45 seniorów. Jest to znacząco wyższa liczba uczestników w porównaniu z poprzednim projektem, do którego przyjęto 32 osoby.

Ten fakt budzi bardzo pozytywne odczucia u realizatora projektu, czyli u pracowników Fundacji. Świadczy o istnieniu przyjaznej więzi pomiędzy zespołem a seniorami. Część z nich towarzyszy nam już kolejny rok, biorąc udział nie tyko w projektach, ale też w spotkaniach pozaprojektowych. Zrekrutowanie większej niż poprzednio liczby uczestników oznacza chęć i motywację osób starszych do aktywności,

Warsztaty przygotują seniorów do roli nieformalnego opiekuna osoby starszej. W ciekawej, przystępnej, nie nużącej formie zapoznają się oni z takimi zagadnieniami jak: choroby wieku starczego, czynniki wpływające na stan zdrowia, oznaki starzenia się fizyczne i psychiczne, ergonomia pracy opiekuna nieformalnego osoby starszej, komunikacja z osobą starszą i niesamodzielną, radzenie sobie ze stresem, reagowanie na sytuacje trudne, praca nad sobą, sposoby animacji i angażowania seniorów z ograniczoną samodzielnością do podejmowania prób aktywności i kontaktów z innymi, organizacja czasu wolnego.

Ten bogaty program będzie realizowany podczas ośmiu spotkań zaplanowanych dla każdej z trzech grup uczestników. Każda grupa spotka się raz w tygodniu. Zajęcia zakończą się w pierwszym tygodniu sierpnia, po czym uczestnicy zaczną w praktyce stosować nabyte umiejętności. Poprzedni projekt wykazał skuteczność i użyteczność działań polegających na wolontariacie senioralnym. Wsparcie świadczone dobrowolnie, na miarę możliwości seniora, sprzyjają kondycji psychicznej zarówno opiekunów, jak podopiecznych.

Projekt „W seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

20200624 095544 20200624 115226