Aktualności

Józefowskie inicjatywy dobrymi przykładami opieki nad seniorami

27-07-2020

W słoneczny, lipcowy dzień – 24 lipca b.r. grupa seniorów - uczestników projektu „W seniorach siła!” odbyła wizytę studyjną do Józefowa na Roztoczu.

Celem wizyty była wymiana pomysłów i doświadczeń, nawiązanie kontaktów, inspiracja dobrymi pomysłami w zakresie nieformalnej opieki nad seniorami, w tym: kontakt z potencjalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, podmiotami mającymi doświadczenie w nieformalnej opiece nad seniorami w miejscach, gdzie taka opieka jest świadczona.

Pierwszym podmiotem, z którym spotkali się uczestnicy z Lublina był Narodowy Zespół Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie w Józefowie, gdzie dr Ewa Kolasińska-Gliwa przedstawiła specyfikę działania placówki, działania lekarzy i pielęgniarek. Przedstawiono porady na temat opieki zdrowotnej nad seniorami w miejscu ich zamieszkania pod kątem Covid-19.

Kolejne spotkanie odbyło się z p. Jolanta Strzałką – pielęgniarką, przedstawicielką Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej PIEL-MED w środowisku lokalnym, która z wielkim zaangażowaniem opowiadała o specyfice opieki domowej nad osobą starszą, o aspektach medycznych, psychicznych, społecznych, relacjach z rodziną i sąsiadami.

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej to instytucja, która również przedstawiła uczestnikom wizyty studyjnej swoją działalność. Koordynator Rejonu Biłgoraj – p. Jerzy Strzałka opowiedział o inicjatywach podejmowanych na rzez seniorów przez Caritas oraz o projektach na rzecz innych grup społecznych, z którymi seniorzy również mają kontakt. Banki żywności, karty seniora, wigilie dla bezdomnych to tylko niektóre inicjatywy, których seniorzy są beneficjentami.

Kolejne spotkanie odbyło się w Spółdzielni Socjalnej – Funduszu Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie, która powstała w 2010 r. Jak przedstawia spółdzielni Prezes p. Henryk Bednarczyk prowadzenie pierogarni, sprzątanie Biblioteki Miejskiej, utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy to tylko niektóre sposoby aktywizacji osób niepełnosprawnych, w tym seniorów.

O Klubie Seniora w Józefowie i jego roli w opowiadała p. Maria Trześniewska. Klub Seniora w Józefowie istnieje 35 lat. Jego założycielką była nieżyjąca już pracownica ówczesnego Klubu Ruch, Pani Donata Sobań. Początkowo Seniorzy mieli swoją bazę przy Klubie Ruch, następnie objęci zostali opieką merytoryczną przez Gminny Ośrodek Kultury jako stała forma pracy. 21 listopada 1982 r. odbyło się spotkanie, podczas którego wybrano Społeczną Radę Seniorów. Od stycznia 1983 roku działalność Klubu Seniora ruszyła pełną parą: były spotkania, m.in. z dziennikarzami, aktorami, przedstawicielami służby zdrowia, odbywały się wieczorki taneczne, pokazy kulinarne, uroczystości okolicznościowe, wyjazdy na spotkania z innymi Klubami Seniora. Klub ma duże znaczenie integracyjne i aktywizacyjne dla seniorów, jest przykładem dobrej opieki kulturalnej, towarzyskiej dla swoich podopiecznych.

Dodatkowo uczestnicy z Lublina odwiedzili biuro Informacji Turystycznej w Józefowie oraz zwiedzili zwiedzili najbardziej urokliwe miejsca Roztocza - kamieniołomy i Czartowe Pole.

 

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu „W seniorach siła!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

IMG 5523 IMG 5531 IMG 5541 IMG 5548 IMG 5559 IMG 5561 IMG 5597