Aktualności

Pomocni Seniorzy ukończyli warsztaty

11-08-2020

Pierwszy tydzień sierpnia b.r. to czas ukończenia warsztatów „Pomocny Senior!” przez wszystkich uczestników projektu „W Seniorach siła!”, zebranych w trzy grupy szkoleniowe. Każda grupa spotkała się na ośmiu warsztatach. Cotygodniowe spotkania stały się czasem zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Także seniorzy, którzy już doświadczyli nieformalnej opieki nad osobami mniej samodzielnymi, poznali nowe zagadnienia albo utrwalili już posiadaną wiedzę. Zajęcia były przestrzenią, gdzie uczestnicy mogli omówić sytuacje nietypowe albo przypomnieć sobie zasady postępowania ogólnie znane, ale trudne do rozważania na bieżąco
w sytuacji międzyludzkiej.

Podczas szkoleń, pod kierunkiem trenerek mających długą praktykę w pracy z różnymi grupami, uczestnicy zyskali poczucie, jak potrzebny jest wolontariat, wzrosła ich motywacja do podejmowania działań, a także pewność siebie i zdolność do spokojnego przyjęcia wyzwania, jakim jest opieka nad osobą mniej samodzielną. Seniorzy poznali choroby wieku starczego, czynniki wpływające na stan zdrowia, fizyczne i psychiczne oznaki starzenia się. Nauczyli się organizować pracę z osobą starszą mniej samodzielną pod kątem własnych możliwości, stanu zdrowia i dobrze pojętego komfortu. Nauczyli się zasad komunikacji z osobą starszą i niesamodzielną oraz reagowania na sytuacje trudne. Poznali też sposoby organizacji czasu wolnego, angażowania seniorów z ograniczoną samodzielnością do podejmowania prób aktywności i kontaktów z innymi.

Atmosfera podczas szkoleń sprzyjała wzajemnej integracji w grupie. Zróżnicowane metody prowadzenia zajęć oraz angażowanie uczestników pozwalało w poczuciu bezpieczeństwa wypowiadać swoje uwagi i poglądy. Pomimo czasu trwania – 6 godzin lekcyjnych dziennie – seniorzy wychodzili z zajęć bez znużenia, zadowoleni, z poczuciem odniesionej korzyści. Uczestnicy projektu będą kontynuować spotkania i integrację w grupie wsparcia. Podczas sprawowania nieformalnej opieki każdy opiekun będzie miał zapewniony coaching, będący bieżącym pomocą na wypadek sytuacji trudnych i stresujących.

Warsztaty „Pomocny senior!” odbyły się w ramach projektu „W Seniorach siła!”, który jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

20200630 103702 20200709 114045 20200709 114129