Aktualności

Po warsztatowe refleksje seniorów

03-09-2020

Uczestnicy projektu „W Seniorach siła!” zakończyli szkolenia w pierwszym tygodniu sierpnia b.r. Czytelnicy zainteresowani naszymi aktualnościami poznali znaczenie warsztatów z punku widzenia założeń i celów, jakie prześwitywały fundacji jako realizatorowi projektu. Czy ocena zajęć była zbieżna z opinią trenerek i zespołu projektu? Czy starania, by przeprowadzić zajęcia jak najbardziej profesjonalnie, interesująco i korzystnie dla seniorów odniosły skutek i można uznać je za sukces? Warto dać głos samym uczestnikom.

Seniorzy zgodnie stwierdzili, że podobał im się sam sposób prowadzenia szkoleń oparty na dyskusjach oraz ćwiczeniach. Dyskusje pozwalały wymieniać poglądy i doświadczenia, każda wypowiedź koleżanki czy kolegi wnosiła jakąś wiedzę z życia wziętą, nie zaczerpniętą z teorii, niezbędnej, lecz nie wystarczającej wobec sytuacji, w jakich stawia seniorów życie. Ćwiczenia pozwalały poznać siebie, własny sposób przyjmowania różnych sytuacji i reagowania na nie, zwłaszcza, gdy działy się rzeczy nietypowe.

Wielu uczestników zaczerpnęło dla siebie jakąś zasadę, którą będą mogli kierować się podczas pracy z podopiecznym, ale też przydatną na co dzień w relacjach z innymi. Podkreślali, jak duże znaczenie ma dobra komunikacja z seniorem, jak istotne jest słuchanie drugiej osoby. Istotny okazał się temat rzadko poruszany w zwykłych rozmowach, czyli problemy: unikanie i rozwiązywanie konfliktów, podejście do seniora trudnego, roszczeniowego, nastawionego pesymistycznie i nieufnie. Uczestnicy uczyli się też dbać o własne bezpieczeństwo psychiczne: radzić sobie ze stresem poprzez poznanie podopiecznego, jego nawyków, sposobów reagowania na propozycje opiekuna. Nie tylko opiekunom przyda się umiejętność odróżnienia negatywnych emocji skierowanych bezpośrednio do nas i tych wynikających z ogólnego nastawienia do świata.

Uczestnicy warsztatów wyrazili niemal chóralną chęć kontunuowania nauki. Wynieśli ze szkoleń wspomnienie miłej atmosfery, swobody wypowiadania się, wzajemnej życzliwości. Zakończone warsztaty senioralne były kolejnymi realizowanymi przez fundację. Niektórzy seniorzy uczestniczą we wszystkich. Jak można sądzić, przyciąga ich możliwość dokształcenia, przyjazny klimat, grupa zaangażowana, a przy tym życzliwa, skłaniająca do szczerości oraz metody prowadzenia zajęć pobudzające aktywność i otwartość.

Fundacja na pewno zrobi wszystko, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom seniorów. Wsparci pozytywnymi sygnałami, postaramy się kontynuować nasze działania w ramach poszczególnych projektów oraz w powstającym Centrum Aktywności Seniora i Seniorki.

Warsztaty „Pomocny senior!” odbyły się w ramach projektu „W Seniorach siła!”, który jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

img 20200809 165626 723