Aktualności

Senior otrzymuje wsparcie rzeczowe i psychologiczne

21-12-2020

Wszystkie formy aktywności proponowane osobom starszym wydają się atrakcyjne pod warunkiem zabezpieczenia podstaw bytowych. Niska emerytura, brak zdrowia, samotność i poczucie opuszczenia, rozterki: czy zapłacić czynsz, czy wykupić leki są aż za dobrze znane niektórym.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do ośrodków pomocy społecznej. Tam zależnie od potrzeby mogą uzyskać zasiłki albo świadczenia stałe, osoby niesamodzielne mogą też mieć zapewnione usługi opiekuńcze. Pracownik ośrodka pomocy społecznej z reguły przeprowadza szczegółowy wywiad co do dochodów, warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej itp. i na tej podstawie przyznaje wsparcie. Numery telefonów lubelskiego MOPR dostępne są na stronie https://mopr.lublin.eu/?id=adresy/mopr Seniorzy niepełnosprawni mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia przysługujących bez względu na wiek, zależnie od stopnia niepełnosprawności. Pod numerem 81 466 53 90 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wsparcia niepełnosprawnych przez MOPR.

Caritas oferuje pomoc w zapewnieniu leków, rehabilitacji, odzieży, żywności oraz wsparcie psychologiczne. Aby skorzystać ze wsparcia należy wypełnić wniosek do pobrania na stronie https://lublin.caritas.pl/potrzebuje-pomocy/pomoc-dla-seniorow/; pomoc będzie dopasowana do potrzeb seniora. Tel: 81 532 95 71

Polski Czerwony Krzyż prowadzi w Lublinie Klub Seniora, świadczy też usługi opiekuńcze, obejmujące zarówno czynności pielęgniarskie, jak gospodarcze. Informacje na stronie https://pck.lublin.pl/aktywnosc/uslugi-opiekuncze/ Telefony: (81) 532-08-27; 530 955 554

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich to przede wszystkim wsparcie seniorów poprzez wolontariat. Towarzyszenie seniorom, gdy jeszcze nie potrzebują profesjonalnej opieki ma ogromne znaczenie. Obecność drugiej osoby łagodzi samotność, zachęca do aktywności, gdy samemu „nie chce się ruszać”, albo gdy „tylko dla siebie nie chce się gotować”. Ważną inicjatywą jest prowadzenie telefonu zaufania: cotygodniowe terminy dyżurów pod numerem (22 635 09 54) w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00 – 20.00.

W sytuacjach trudnych albo wymagających szybkiej profesjonalnej interwencji można zadzwonić do Centrum Interwencji Kryzysowej. Gdy osoba doświadcza przemocy, boryka się z uzależnieniem, stoi na krawędzi wytrzymałości psychicznej, potrzebuje krótkotrwałej zmiany miejsca pobytu, uzyska tam pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną i terapeutyczną. Informacje można uzyskać pod numerem 81 466 55 47. CIK prowadzi też całodobowy telefon zaufania: 81 534 60 60.

            Podane kontakty to tylko kilka wybranych. Najważniejsze dla każdego Seniora jest rozpoznać, kiedy powiedzenie „Inni mają gorzej, mnie i tak dobrze” przestaje odpowiadać prawdzie. Korzystanie z pomocy w uzasadnionych przypadkach nie jest bynajmniej ujmą. Godne życie to prawo każdego człowieka, zwłaszcza osoby starszej, która już przez lata aktywności wniosła swój wkład w życie społeczne.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „W Seniorach siła!”, który jest dofinansowany
ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020