Aktualności

W Seniorach siła! – zakończenie projektu

21-12-2020

Projekt „W Seniorach siła!” dobiega końca razem z zakończeniem bieżącego roku 2020. Roku trudnego, gdy wszelka aktywność wymagała odwagi wyjścia na zewnątrz, ostrożności, ciągłych zmian planów tak, aby zmieścić wszystkie działania w granicach wyznaczonych obostrzeniami sanitarnymi.

Seniorzy biorący udział w projekcie wykazali się odwagą, optymizmem, przyjmując zaistniałą sytuację jako kolejną trudność, którą trzeba przetrwać, i z którą trzeba po prostu sobie radzić. Nikt z uczestników nie zrezygnował z udziału w warsztatach, z wizyt studyjnych – najbardziej oczekiwanej części projektu – ani z wolontariatu. Nieformalni opiekunowie podjęli swoje zadania odpowiedzialnie, ze zwykłym zaangażowaniem. Przyniosło to korzyść im samym, ale też podopiecznym. Dla osób pozostających w większej niż zazwyczaj izolacji każde odwiedziny, każda obecność drugiego człowieka miała większe znaczenie w tym roku niż kiedykolwiek indziej. Ograniczenia nie pozwoliły zorganizować Gali Pomocy podsumowującej projekt, gdy uczestnicy ze wszystkich grup wraz z podopiecznymi mieli spotkać się podczas dużego wydarzenia. W to miejsce została wydana publikacja informacyjno-edukacyjna będąca poradnikiem seniora. Publikację będzie można pobrać ze strony Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Dzięki dzielnej postawie Seniorów i staraniom całego zespołu zostały osiągnięte wszystkie cele projektu. Projekt spotkał się z uznaniem i przyniósł uczestnikom zadowolenie. Wiele osób życzy na Nowy Rok sobie i Fundacji następnych podobnych działań i bezpośrednich spotkań. Oby te dobre życzenia przyniosły efekt w postaci kolejnego udanego projektu i dalszego rozwoju Centrum Aktywności Seniora i Seniorki CZAS. Przebieg projektu pokazał uczestnikom i wszystkim zainteresowanym, że w seniorach drzemie istotnie wielka siła. Oby mieli okazję wykorzystać ją w przyszłym roku razem z Fundacją.

Projekt „W Seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020