Aktualności

Senior przystępuje do klubu

22-02-2021

Czym był klub w dawnym stylu? Miejscem spotkań, inteligentnej dyskusji, kulturalnego spędzenia czasu, często łączył ludzi ze wspólną pasją. Klub to wygodny fotel, dobrane towarzystwo, filiżanka kawy. Z czym klub kojarzy się dzisiaj?

Lubelskie Kluby Seniora stanowią miejsca spotkań i integracji, rozwoju, podtrzymywania nabytych umiejętności lub nauki nowych. Obecnie działa kilkanaście tego typu placówek, nie licząc podmiotów prowadzonych przez poszczególne organizacje pozarządowe. Seniorzy niegotowi pokonywać długą drogę po mieście mają do nich łatwy dostęp, ponieważ rozsiane są dość proporcjonalnie po całym Lublinie.

Uczestnictwo w zajęciach klubowych jest bezpłatne. Oferta Klubów obejmuje m.in: zajęcia prozdrowotne: masaże, gimnastyka ogólnorozwojowa, porady i wykłady z zakresu promocji zdrowia, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną, treningi pamięci, zajęcia komputerowe, spacery, wycieczki i zabawy taneczne – zależnie od Klubu. Osobom bardziej wymagającym intelektualnie albo posiadającym wyjątkowe pasje można polecić domy kultury, Uniwersytet Drugiego Wieku i podobny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zapisanie się do Klubu nie wymaga spełnienia wymogów dotyczących sytuacji materialnej czy społecznej. Może to być pierwszy kierunek, jaki zrobi Senior, gdy wyjdzie z domu. Dobry kierunek, gdy Senior chce wyjść z domu, a nie wie dokąd się udać, gdy dopiero wkracza w środowisko i nie czuje się pewnie. Jest to ważne dla osoby, która usiłuje przełamać samotność. Proste czynności wykonywane wspólnie z innymi seniorami mogą podbudować śmiałość, pewność siebie w nawiązywaniu kontaktów, nawet jeśli trzeba zacząć od prośby skierowanej do zupełnie obcego człowieka, np.: „Czy może mi pan/i podać…”. Nie ma też wymogu co do poziomu umiejętności, ważne jest samo dokonanie czegoś nowego albo zaprezentowanie swojego talentu wobec grupy.

Klub Seniora to miejsce, gdzie można nawiązać bliższe kontakty z mijanymi na ulicy sąsiadami, spędzić czas w miłej atmosferze. Niektóre grupy miewają pewne ograniczenia np. przyjmują tylko mieszkańców danego osiedla, dlatego warto się zapoznać z regulaminem danego Klubu. Najczęściej wystarczą jednak dobre chęci i odrobina odwagi, aby zadzwonić lub pójść do Klubu po raz pierwszy. Na tym głównie polega idea Klubów Seniora – mają integrować i wspierać aktywność osób starszych, a przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania, czyli zachowują znaczenie słowa „klub” w najlepszym jego sensie.

Adresy Klubów Seniora w Lublinie dostępne są na stronie:

https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/kluby-seniora-i-organizacje-pozarzadowe/