Aktualności

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Biznes w zasięgu ręki!” dostępna jest TUTAJ...

Zapraszamy!

Termin składania wniosków na dotacje 17 – 30 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż składanie Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego  projektu „Biznes w zasięgu ręki!” odbędzie się w terminie 17 -30 sierpnia 2017 r. w godzinach 9.00-15.00 w biurze Beneficjenta przy  ul. Dolna 3-go Maja 6/3 20-079 Lublin.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego  projektu „Biznes w zasięgu ręki!”) powinny być wypełnione na komputerze  i złożone  w 2 egzemplarzach ( 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty (wzory) dostępne są na stronie internetowej www.fao.org.pl w zakładce „Biznes w zasięgu ręki!” oraz w biurze Beneficjenta przy ul. Dolna 3-go Maja 6/3 20-079 Lublin.

Z dniem 31.07.2017 r. zakończył się projekt „Aktywni w społeczności”. 40 liderów z powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego zrealizowało swoje inicjatywy
 i zaangażowało w sumie ponad 1500 mieszkańców lokalnych społeczności do udziału
w organizowanych przez siebie wydarzeniach.

60 Liderów przygotowywało się do swoich inicjatyw uczestnicząc w warsztatach w ramach Akademii Partycypacji Obywatelskiej. Przygotowali plany inicjatyw, spośród których wybrano 40 najbardziej odpowiadających potrzebom lokalnych społeczności. 40 Liderów wzięło udział w 2 wizytach studyjnych. Odwiedzili Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” oraz gościli w siedzibie Stowarzyszenia Promocji Garncarstwa, Kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski.

Przeszkoleni i przygotowani, Liderzy zaczęli wdrażać się do samodzielnego działania. 40 zrealizowanych inicjatyw pokazało ich dużą motywację, pomysłowość, zrozumienie potrzeb mieszkańców powiatów, a z drugiej strony ilość uczestników inicjatyw pokazała skalę zapotrzebowania na podobne inicjatywy. Charakter wydarzeń zależał od zainteresowań, kreatywności i społecznej wrażliwości Liderów. Dlatego ich tematyka obejmowała takie dziedziny jak profilaktyka zdrowotna i integracja osób niepełnosprawnych; kultura, tradycja i patriotyzm; sport, bezpieczeństwo, przedsiębiorczość. Wiele wydarzeń miało charakter międzypokoleniowy, promujący rodzinę. Pozwoliły lepiej poznać własny region – jego geografię, historię i tradycje. Nie zapomniano o seniorach – znaleźli też dla siebie ofertę. Działania miały formę wyjazdów, warsztatów, prelekcji, występów, happeningów, łącząc przekazywanie wartości z atrakcjami.

Reailzacja projektu przyczyniła się do wzrostu zaangażowania lokalnych Liderów, którzy nabyli wiedzę, doświadczenie i motywację do podejmowania dalszych działań.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

WARSZTAY PLASTYCZNE  odbyły się   05 lipca 2017 roku na terenie  kwatery agroturystycznej  FANABERIA w Nieliszu.  Liderką inicjatywy była  Dorota Głogowska (technik plastyk).  Inicjatywa miała na celu przede wszystkim  rozwój kreatywnego myślenia  uczestników warsztatów,  pobudzanie wyobraźni , zdolności manualnych i percepcyjnych.  Podczas zajęć był czas na pracę twórczą, czas na relaks i zintegrowanie grupy, była przerwa obiadowa i słodki poczęstunek.

Inicjatywa „Ocalić od zapomnienia tradycję naszej wsi, talenty i tradycyjne potrawy” była kontynuowana również w tym roku, w ramach projektu „Aktywni w społeczności”. W niedzielę 2 lipca odbyło się spotkanie we wsi Pieniany zorganizowane przez lokalną liderkę – p. Zdzisławę Karwańską. Na spotkanie przygotowano około 40 tradycyjnych potraw. Każda została opisana - uczestnicy przechodząc mogli się częstować, przypominając sobie dawnej sporządzane potrawy, takie jak krężałka, wiejski bigos, galareta, ozorek w galarecie, gołąbki w liściach winogron, smalec z pieczarkami i wiele innych.

W okresie od 27.03.2017 r. do .05.07.2017 r. zrealizowano inicjatywę „Logo dla Akademii Szkarłatny Żuczek” w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina projektu „Aktywni w społeczności” dofinansowanego ze środków Programu FIO. Główny cel inicjatywy to: Popularyzacja działań teatralnych wśród  młodzieży został zrealizowany poprzez, . przeprowadzenie konkursu plastycznego w Liceum Plastycznym w Zamościu.- w konkursie mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie z tego liceum, zgłosiło swoje prace 8 osób. Zapisany w regulaminie cel konkursu to wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla konkursu teatralnego „Nagroda Akademii Szkarłatny Żuczek” prowadzonego przez Stowarzyszenie ART AVANTI. Czteroosobowe jury wyłoniło zwycięzcę Weronikę Kwiatkowską oraz przyznało 3 wyróżnienia, podziękowania dla pozostałych uczestników. Nagrodę rzeczową o wartości 500 zł –wręczono podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 23. 06.2017 r. w Liceum Plastycznym W Zamościu. Wręczono również dyplomy wyróżnienia oraz podziękowania. Innym działaniem w ramach tej inicjatywy była Konferencja Prasową, na której omawiano szczegóły inicjatywy.(14.06.2017 r.).

W wielu rodzinach znajduje się przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna. Członkowie takich rodzin są bardzo obciążeni opieką i codziennymi problemami. Pozostaje im mało czasu na własne odprężenie i potrzebują wsparcia jak i same osoby niepełnosprawne.

Taka myśl przyświecała organizatorom pikniku, który odbył się 25 czerwca w Krasnobrodzie. Głównym inicjatorem był jeden z lokalnych liderów Zamościa -  pan Wiesław Rak. Impreza dostarczyła nie tylko rozrywki. Uczestnicy mogli skorzystać z badań lekarskich, uzyskać poradę psychologa, mogli też wziąć udział w warsztatach florystycznych. Urozmaicenie programu stanowiły zawody sportowe, nauka „Belgijki”, a na zakończenie wspólne ognisko.