Aktualności

„Dzielnicowe inspiracje”

piątek, 29 lipiec 2016 20:31

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów prezentujących dzieciom różne sposoby odkrywania świata i zachęcające odbiorców do indywidualnego poznawania i zgłębiania rzeczywistości, w jakiej żyją. Projekt jest realizowany z zaangażowaniem merytorycznym Fundacji Bliżej Pasji.

Działania w projektach obejmą w sumie 45 przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Lublina w następujących dzielnicach:

-  Ponikwoda, Czechów Północny, Czechów Południowy, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią, Wrotków

- Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary

- Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Północny, Węglin Południowy, Zemborzyce

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin w ramach Programu Dzielnice Kultury. Partnerami Programu są: Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

Grupa aktywnych liderów rozpoczęła edukację w ramach projektu „Aktywni w społeczności”. Na pierwszym warsztacie liderzy z powiatu tomaszowskiego uczyli się m.in.: przeprowadzania diagnozy lokalnej, poznawali metody i techniki zbierania danych oraz metodologię analizy danych. Wiedza ta będzie pomocna w opracowaniu inicjatyw na kolejnych warsztatach.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

IMG 63582

Inicjatywy ocenione!

poniedziałek, 18 lipiec 2016 14:16

12 lipca w Tomaszowie Lubelskim i 13 lipca w Biłgoraju zebrały się grupy liderów na spotkaniu konsultacyjnym. W efekcie zostały zaprezentowane i ocenione wszystkie inicjatywy .

- Wszystkie pomysły były ciekawe. Wybór był trudny. Wygrały te inicjatywy, które zostały ocenione przez innych liderów jako najbardziej interesujące i wpływające na społeczność lokalną – podkreśla Agata Czwórnóg - koordynatorka z Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Po spotkaniach konsultacyjnych w projekcie „Aktywni w społeczności” rozpocznie się drugi etap, czyli przygotowanie inicjatyw.

 - Każdy lider, którego inicjatywa została przyjęta będzie miał wsparcie coach’a który będzie czuwał nad procesem wdrażania inicjatyw - dodaje Agata Czwórnóg.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Liderzy nie ustają w nauce !

piątek, 24 czerwiec 2016 11:58

W czerwcu uczestnicy projektu „Aktywni w społeczności” z Biłgoraja i Tomaszowa Lubelskiego kontynuowali naukę. Na kolejnych warsztatach liderzy uczyli  się: bycia dobrym liderem, pozyskiwania mieszkańców do współpracy, pozyskiwania środków ale także pozyskiwania i współpracy z lokalnymi instytucjami i podmiotami.

Na kolejnych spotkaniach liderzy rozpoczęli pracę nad przygotowaniem planów inicjatyw. Pierwsze pomysły i koncepcje zaczęły nabierać kształtów. Czynnikiem motywującym do pracy był fakt, że każdy plan inicjatywy będzie przedmiotem oceny ekspertów i całej grupy na spotkaniu konsultacyjnym. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazje zweryfikować swoje pomyły i podać je szerszej ocenie, co wpłynie pozytywnie na jakość przygotowywanych inicjatyw.

Projekt jest współfinansowany ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

IMG 20160704 173226 IMG 20160622 163356

Aktywni w społeczności

piątek, 15 lipiec 2016 11:56

Projekt realizowany jest  w okresie od 1.03.2016 do 30.07.2017. Celem projektu jest zwiększenie aktywności  obywatelskiej 260 mieszkańców powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego poprzez rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

W ramach działań w projekcie zaplanowano:

- Akademię Partycypacji Obywatelskiej – Przygotowanie 60 liderów powiatów objętych projektem do działalności publicznej w roli lokalnych liderów potrafiących aktywizować mieszkańców wspólnoty lokalnej.

- Wizyty studyjne szlakiem inicjatyw obywatelskich mających na celu zainspirowanie liderów do działania i wzmocnienie ich kompetencji obywatelskich.

- Realizację inicjatyw w powiatach objętych projektem, których celem będzie aktywne zaangażowanie ok. 200 mieszkańców (członków Grup Inicjatywnych) w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz w promocję – upowszechnianie informacji o projekcie i jego efektach.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Seniorzy się uczą!

środa, 13 lipiec 2016 18:09

30 seniorów, na terenie dwóch dzielnic Lublina:  Kaliny i Bronowic  spotyka się i zdobywa wiedzę oraz umiejętności do podjęcia aktywności obywatelskiej i społecznej na rzecz innych seniorów.

A wszystko to w ramach projektu „Bella VITA”  realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej , w którym seniorzy utworzyli już grupę wsparcia „ W grupie siła” oraz uczą się na warsztatach w ramach wolontariatu „Senior dla Seniora” .

Pełna oferta dla seniorów jest bardzo bogata i obejmuje:  14 spotkań w ramach grupy wsparcia, na które są zapraszani prelegenci (eksperci w danej dziedzinie) , 5 dwudniowych warsztatów z zakresu wolontariatu, wsparcie coacha, 3 wyjścia na wydarzenia o charakterze kulturalnym oraz wyjazd turystyczny.

- Tak przygotowani  seniorzy ruszą do akcji i będą realizować swoje inicjatywy w ramach wolontariatu na rzecz innych seniorów w Lublinie – podkreśla Agnieszka  Wojnarska, koordynatorka projektu z Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Projekt „Bella VITA” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt „Bella VITA”

środa, 29 czerwiec 2016 00:47

Projekt „Bella VITA”  realizowany jest  w okresie od czerwca do grudnia 2016 r przez Fundacje Aktywności Obywatelskiej. Celem projektu  jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 30 seniorów, w wieku 60+ z Lublina. W projekcie zaplanowano utworzenie i funkcjonowanie grupy wsparcia seniorów,  warsztaty, coaching i działania woluntarystyczne grup senioralnych. Dla wszystkich seniorów biorących udział w projekcie zorganizowana zostanie oferta kulturalno-turystyczna.

Senior dla seniora!

środa, 29 czerwiec 2016 00:41

30 seniorów z Lublina będzie wspierać swoją wiedzą, pomysłami i energią innych seniorów. A wszystko to w ramach projektu „Bella VITA”  realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej , w którym 30 osobowa grupa seniorów otrzyma wsparcie  w postaci warsztatów z  zakresu wolontariatu, coaching, weźmie udział w wydarzeniach kulturalno-turystycznych oraz utworzy swoją grupę wsparcia.

„Aktywni w społeczności”

środa, 13 kwiecień 2016 13:27

W dniu 1 marca  2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni w społeczności”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności obywatelskiej 260 mieszkańców powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego (województwo lubelskie) poprzez edukację obywatelską oraz rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich od 1.03.16 do 30.07.17.

Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:
-Akademię Partycypacji Obywatelskiej;
- Wizyty studyjne szlakiem inicjatyw obywatelskich, których celem będzie zainspirowanie liderów do działania i wzmocnienie ich kompetencji obywatelskich;
-Realizację Inicjatyw w powiatach objętych projektem,

oraz promocję, której celem będzie upowszechnienie informacji o projekcie i jego efektach.

Uczestnikami projektu jest 60 liderów lokalnych oraz 200 mieszkańców wchodzących zaangażowanych w realizację inicjatyw w swoich wspólnotach.

Projekt "Aktywni w społeczności" jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Pewnie w dorosłość”

wtorek, 31 maj 2016 19:11

Fundacja Sempre a Frente – Lider Projektu, wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej – Partner Projektu, rozpoczyna realizację projektu „Pewnie w dorosłość”.

sempre frente logo fao logo

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 (26K/26M) w tym 6 niepełnosprawnych (3K i 3M) wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych , zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w wieku 18-29 z gmin: Chełm, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Zamość poprzez uczestnictwo w kompleksowych programach aktywizacji społecznej i zawodowej umożliwiających znalezienie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy do 31.07.2017.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.07.2017