Aktualności

W dniu 26 listopada 2018 r. w Klubie pod Dobrym Aniołem spotkało się 20 Seniorów – członków klubu oraz osoby zaprzyjaźnione. Spotkanie zostało zorganizowane przez senioralną grupę samopomocową – osoby biorące udział w projekcie „Senior na CzASie!”.

Grupa wolontariuszy- seniorów uczestniczących w projekcie "Senior na CzaSie" wyszła z pomysłem na przygotowania w ramach działań grupy samopomocowej oferty dla ludzi starszych z DPS-u. Pomysł na "rozświetlenie" życia ludzi starszych pojawił się szybko, ponieważ większość seniorów to zapaleni "chórzyści". Wniosek był jeden: zorganizujemy chór mieszany z podopiecznymi DPS -u "Kalina", który wyraził chęć współpracy. Praca na przegotowaniem uroczystego koncertu rozpoczęła się od spotkania organizacyjnego w sierpniu i we wrześniu od ustalenia repertuaru oraz zebrania grupy chórzystów z DPS. Pierwsza próba i warsztat grupy odbył się we września w składzie 18 seniorów z DPS Nr 1 w Lublinie oraz grupy seniorów z grupy samopomocowej. Spotkania odbywały średnio raz w tygodniu, aż do 18 grudnia, kiedy to w DPS odbył sie uroczysty koncert. Były chwile wzruszenia bo repertuar nawiązywał zarówno do pieśni patriotycznych jak i popularnych piosenek z lat młodości seniorów. Koncert zwieńczony został kolędami. Uczestnicy koncertu-mieszkańcy DPS- u Kalina, nie kryli wzruszenia, dzięki koncertowi mieli chwilę na oderwanie się od swoich problemów, mogli wyruszyć w podróż sentymentalną poprzez pieśni i piosenki "z tamtych lat". Po koncercie seniorzy przy poczęstunku mieli okazję podzielić się swoimi odczuciami i miłej atmosferze spędzić czas.

Senioralne działanie grupy samopomocowej w ramach projektu Fundacji Aktywności Obywatelskiej „Senior na CzASie” zostało zrealizowano cyklem 4 spacerów seniorów 60+ z osobami niepełnosprawnymi z naszego miasta Lublin. Pan Przewodnik pokazał często nieznaną historię miasta, zabytki, które codziennie omijamy a nie znamy ich historii i znaczenia dla miasta. Poprzez nasze działania w ramach grupy senioralnej zachęcaliśmy seniorów, ale także osoby niepełnosprawne do aktywności, wychodzenia z domu aby zobaczyć i posłuchać jakie zmiany zachodzą w naszym mieście. Nasze spacery odbyły się według programu:

Senioralne działanie „Aktywny Senior” ukazało, jak różnorodne talenty i zainteresowania cechują osoby starsze. Pani Teresa Bodzak, liderka, mając silne wsparcie grupy samopomocowej, zrealizowała kilka zadań jednocześnie.

Na początek, przed bardziej intensywnymi działaniami, odbyły się warsztaty relaksacyjne dn. 3 października seniorzy spotkali się na zajęciach z tańca i muzykoterapii. Taniec, zazwyczaj kojarzący się z wysiłkiem, przyjemnym, lecz angażującym i intensywnym, posłużył odprężeniu i uspokojeniu. Pod okiem doświadczonej trenerki seniorzy w rytm muzyki wykonywali ćwiczenia umysłowo – ruchowe. Poznane metody relaksacji będzie można również stosować w domu lub na spotkaniach ze znajomymi.

Prężni seniorzy zorganizowali też wystawę zdjęć. Pak Kazimierz Kasprzak, który zwiedził niemal wszystkie zakątki świata, uwiecznił na fotografiach miejsca związane z początkami państwa polskiego. Otwarcie wystawy nastąpiło 21 listopada, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Zostanie przeniesiona do Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, gdzie będzie udostępniona zainteresowanym do końca roku.