Aktualności

W kwietniu br. w projekcie „Otwórz się na nowe technologie!” w szkoleniu komputerowym ECDL Start uczestniczyło aż 6 grup, z czego 3 grupy  zakończyły i 3 nowe grupy rozpoczęły zdobywanie wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych z gmin: Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska ocenili jakość współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych, realizacji zadan publicznych oraz rozwijania infrastruktury współpracy.

Już w najbliższą niedzielę, 27 kwietnia 2014 r., mieszkańcy i mieszkanki Lublina będą mogli/ły wziąć udział w Dniach Obywatelskich. W godzinach 9.00-17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dobrego Pasterza w Lublinie przy ul. Radzyńskiej 3, dyżurować będą osoby świadczące poradnictwo obywatelskie. Każdy będzie mógł zasięgnąć bezpłatnej porady na temat korzystania z praw i obowiązków obywatelskich. Tematyka porad będzie dotyczyć m.in. obszaru zatrudnienia, bezrobocia, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ale także spraw socjalnych, rodzinnych i mieszkaniowych.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej, realizująca projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta/trenera biorącego udział w procesie opracowywania standardów współpracy organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.