Aktualności

Fundacja Aktywności Obywatelskiej, realizująca projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów samooceny w oparciu o metodę Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

Wprowadzenie zmiany społecznej powinno doprowadzić do długofalowych i pożądanych rezultatów. Niestety nie zawsze tak się dzieje.

Ponad 50 osób zebrało się w poniedziałkowy wieczór, by podsumować projekt „Akcja – Aktywizacja”. Podczas kilkugodzinnego spotkania był czas na wspomnienia, inspirację doświadczeniami litewskimi oraz dyskusję nad aktywnością dzielnic Lublina.

Od 18 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. chętni przedstawiciele/lki organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gmin: Biłgoraj, Frampol, Lubycza Królewska oraz Zwierzyniec mogą wziąć udział w projekcie „Współpracujemy profesjonalnie!”