Aktualności

Już w najbliższą niedzielę, 27 kwietnia 2014 r., mieszkańcy i mieszkanki Lublina będą mogli/ły wziąć udział w Dniach Obywatelskich. W godzinach 9.00-17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dobrego Pasterza w Lublinie przy ul. Radzyńskiej 3, dyżurować będą osoby świadczące poradnictwo obywatelskie. Każdy będzie mógł zasięgnąć bezpłatnej porady na temat korzystania z praw i obowiązków obywatelskich. Tematyka porad będzie dotyczyć m.in. obszaru zatrudnienia, bezrobocia, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ale także spraw socjalnych, rodzinnych i mieszkaniowych.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej, realizująca projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta/trenera biorącego udział w procesie opracowywania standardów współpracy organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.

Kampania edukacyjna prowadzona w ramach projektu „Akcja Konsultacja!” przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Gminą Biłgoraj przynosi już konkretne rezultaty.

Stowarzyszenie Dobrego Pasterza we współpracy z Fundacją Aktywności Obywatelskiej oraz Savivaldos Mokymo Centras (Kowno, Litwa) ogłaszają konkurs na najlepszy plakat promujący obywatelski obraz własnego osiedla, dzielnicy lub miasta, pod tytułem „Moja Dzielnica to nie tylko sypialnia”.