Aktualności

W czasie pandemii, gdy zostaliśmy zmuszeni spędzać w domu więcej czasu, niż jest to dla nas komfortowe, Internet stał się jednym z głównych środków komunikacji, zakupów, kontaktów z urzędami. Izolacja dotknęła szczególnie Seniorów, jako grupę pod specjalną ochroną. Osoby starsze ponoszą jednak psychiczne koszty swojego bezpieczeństwa, dlatego warto, by korzystali z okazji i nabierali umiejętności informatycznych albo rozwijali te, które posiadają, aby nie stracić kontaktu ze światem zewnętrznym oraz zminimalizować poczucie osamotnienia i bezradności.

Nadal jednak należy uczulać na umiejętne korzystanie z zasobów sieci. Nigdy zbyt wiele nie ujawniajmy o sobie. Nie wiadomo, do czego podawane przez nas informacje będą wykorzystane. Na pewno nigdy nie podawajmy nikomu danych osobowych, loginów ani haseł. Nigdy nie należy klikać w linki przesyłane pocztą e-mailową albo facebookiem. Nie trzeba dawać się zastraszyć karą pieniężną czy urzędową za niedostosowanie się do poleceń, groźbą utraty oszczędności czy innymi pomysłami internetowych szantażystów. Najbezpieczniej jest zaczerpnąć jak najwięcej informacji o osobach, firmach, instytucjach, które szukają z nami kontaktu i sprawdzić ich rzetelność. Róbmy zakupy na sprawdzonych stronach poszczególnych firm albo na wiarygodnych portalach ogłoszeniowych czy aukcyjnych. Dorze jest odnaleźć kontakt do firmy i zadzwonić, aby upewnić się o jej rzetelności. Należy na to kłaść szczególny nacisk, Seniorzy bowiem pamiętają czasy bez domofonów, czasy danych adresowych zamieszczanych w książce telefonicznej. To grupa nienawykła do powszechnej ostrożności.

Oferta zajęć dla lubelskiego Seniora jest przebogata. Jednak kreatywność uczestników projektu „W Seniorach siła!” poszerzyła możliwości aktywnego spędzania czasu o kolejne pomysły, opracowane podczas zajęć. Jeśli ktoś ma ochotę samemu organizować sobie czas, posiada wybór aktywności szerszy niż mogłoby przyjść na myśl. Są miejsca, których zwiedzanie nie musi zależeć od działalności klubów czy organizacji, ponieważ Senior śmiało może wyruszyć na poznawanie Lublina i jego okolic samodzielnie lub w małym, dobranym towarzystwie. Jakie ciekawe zajęcia w plenerze można wymyślić? Oto propozycje uczestników projektu:

Dynamicznie rozwijała się sytuacja tej jesieni, jeśli chodzi o działania podejmowane w ramach projektu „W Seniorach siła!”. Odbyły się zaplanowane spotkania grup wsparcia. Odbyły się wszystkie wizyty studyjne. Uczestnicy – nieformalni opiekunowie osób z graniczoną samodzielnością - dzielnie wywiązują się z podjętych dobrowolnie obowiązków.

Stan epidemii wymusza jednak zmiany. Ponieważ trudno przewidzieć, czy do końca roku zostanie zniesiony zakaz organizacji spotkań, nie odbędzie się przewidziana na grudzień uroczysta Gala podsumowująca cały projekt. Aby jednak pozostał trwały ślad po zakończeniu projektu, zostanie wydana publikacja edukacyjna dla seniorów. Publikacja będzie rodzajem podręcznika – poradnika aktywnego seniora informująca o formach aktywności, jakie miasto Lublin oraz działające w nim organizacje oferują osobom starszym. Publikacja zostanie wydana przed zakończeniem projektu, w grudniu br. Będzie dostępna w formie papierowej i elektronicznej, do pobrania na stronie internetowej Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Powiadomimy o terminie, kiedy będzie można zapoznać się z naszą publikacją.

Projekt „W Seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizując na terenie województwa mazowieckiego projekt pt. „Droga do pracy!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie: Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu.