Aktualności

W lutym tematyka szkoleń w ramach projektu „Obywatel 3 D” dotyczy kwestii związanych z zaangażowaniem mieszkańców gminy w sprawy lokalne.

14 i 15  stycznia 2014 r. rozpoczynamy  szkolenia komputerowe ECDL Start. Szkolenia odbędą się w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 27, I p. Rekrutacja na kolejne grupy już w marcu.

W styczniu tematyka szkoleń w ramach projektu „Obywatel 3 D” dotyczy kwestii związanych z byciem dobrym liderem lokalnym.

Kolejnym etapem planowania inicjatywy obywatelskiej jest określenie szczegółowych działań przedsięwzięcia. Poniżej wskazówki jak dobrze przygotować działania i harmonogram.

Strona 62 z 62