Aktualności

21-23 marca 2014 r. przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz samorządu w Gminie Frampol dokonają wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy tych dwóch sektorów na terenie gminy.

Dnia 18 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbył się przegląd okresowy projektu innowacyjnego testującego "PI ART-AKTYWATOR".

Przez dwa dni marca 20 liderów i liderek z gmin: Biszcza i Józefów – uczestników projektu „Obywatel 3 D” zdobywało wiedzę i umiejętności na temat zarządzania projektami. Grupy pracowały oddzielnie, ale miały jeden cel: tak zaplanować realizację inicjatyw lokalnych aby rozbudzić współodpowiedzialność za sprawy lokalne mieszkańców z tych gmin.

Kontynuujemy działania w ramach projektu  „Akcja Konsultacja!”, realizowanego od stycznia br. w partnerstwie z Gminą Biłgoraj współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.