Aktualności

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych  szkoleniach  komputerowych ECDL START. Zaproszenie adresowane jest do mieszkańców województwa lubelskiego z wykształceniem maksymalnie średnim  w wieku 25-64 lata, zarówno do osób pracujących, jak i niepracujących.

10  lokalnych liderów i liderek z gminy Biszcza – uczestników projektu „Obywatel 3 D” zapoznało się z przykładami inicjatyw społecznych i obywatelskich w gminie Lubaczów.

Tymi słowami z piosenki „Czerwonych Gitar” rozpoczęło się seminarium podsumowujące projekt „Akcja – Aktywizacja”. Projekt, który rozpoczął się dokładnie rok temu właśnie dobiega końca.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej, realizująca projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów samooceny w oparciu o metodę Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.