Aktualności

W styczniu tematyka szkoleń w ramach projektu „Obywatel 3 D” dotyczy kwestii związanych z byciem dobrym liderem lokalnym.

Kolejnym etapem planowania inicjatywy obywatelskiej jest określenie szczegółowych działań przedsięwzięcia. Poniżej wskazówki jak dobrze przygotować działania i harmonogram.

Strona 66 z 66