Aktualności

W okresie od 27.03.2017 r. do .05.07.2017 r. zrealizowano inicjatywę „Logo dla Akademii Szkarłatny Żuczek” w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina projektu „Aktywni w społeczności” dofinansowanego ze środków Programu FIO. Główny cel inicjatywy to: Popularyzacja działań teatralnych wśród  młodzieży został zrealizowany poprzez, . przeprowadzenie konkursu plastycznego w Liceum Plastycznym w Zamościu.- w konkursie mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie z tego liceum, zgłosiło swoje prace 8 osób. Zapisany w regulaminie cel konkursu to wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla konkursu teatralnego „Nagroda Akademii Szkarłatny Żuczek” prowadzonego przez Stowarzyszenie ART AVANTI. Czteroosobowe jury wyłoniło zwycięzcę Weronikę Kwiatkowską oraz przyznało 3 wyróżnienia, podziękowania dla pozostałych uczestników. Nagrodę rzeczową o wartości 500 zł –wręczono podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 23. 06.2017 r. w Liceum Plastycznym W Zamościu. Wręczono również dyplomy wyróżnienia oraz podziękowania. Innym działaniem w ramach tej inicjatywy była Konferencja Prasową, na której omawiano szczegóły inicjatywy.(14.06.2017 r.).

W wielu rodzinach znajduje się przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna. Członkowie takich rodzin są bardzo obciążeni opieką i codziennymi problemami. Pozostaje im mało czasu na własne odprężenie i potrzebują wsparcia jak i same osoby niepełnosprawne.

Taka myśl przyświecała organizatorom pikniku, który odbył się 25 czerwca w Krasnobrodzie. Głównym inicjatorem był jeden z lokalnych liderów Zamościa -  pan Wiesław Rak. Impreza dostarczyła nie tylko rozrywki. Uczestnicy mogli skorzystać z badań lekarskich, uzyskać poradę psychologa, mogli też wziąć udział w warsztatach florystycznych. Urozmaicenie programu stanowiły zawody sportowe, nauka „Belgijki”, a na zakończenie wspólne ognisko.

W okresie od 18.04.2017 r. Do 05.07.2017 zrealizowano inicjatywę „Integracja Seniorów z Młodzieżą”  -Gry Sceniczne” w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina projektu „Aktywni w społeczności” dofinansowanego ze środków Programu FIO. Główny cel inicjatywy to: Zintegrowanie osób starszych z młodzieżą poprzez wspólną pracę artystyczną został zrealizowany wspólną pracę młodzieży i osób starszych podczas warsztatów teatralnych i prób scenicznych. Warsztaty odbywały się w miesiącach maj i czerwiec b.r. Uczestnicy zapoznali się z techniką opracowania scenariusza wspólnie opracowano scenariusz „Żona dla Wampira”. Prowadzone były próby czytane, próby sytuacyjne wg. scenariusza. Uczestnicy pracowali z rekwizytami, przeprowadzono ćwiczenia sytuacyjne w połączeniu z zabawą/ grami scenicznymi. Uczestnicy skorzystali z poczęstunku, a na koniec podsumowując projekt wręczono nagrody rzeczowe w postaci książek i słodyczy oraz otrzymali uczestnicy pamiątkowe dyplomy 29.06.2017 r. Zaprezentowano również przed publicznością spektakl wg. opracowanego scenariusza.