Aktualności

Po długiej przerwie Fundacja Aktywności Obywatelskiej rusza z nowymi działaniami dla seniorów. Od maja 2021 roku zaczynamy nowy projekt: „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”.

W ramach projektu 40 osób starszych z Lublina podejmie się opieki nad mniej samodzielnymi seniorami z sąsiedztwa. Każdy zaopiekuje się przynajmniej jedną osobą.

Oprócz świadczonej opieki nasi uczestnicy wezmą udział w warsztatach na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa: w rodzinie, w Internecie, w kontaktach z przedstawicielami służb, urzędów, banków czy firm. W ramach warsztatów będą też wyjazdowe, dwudniowe: seniorzy będą poszerzać swoją wiedzę oraz horyzonty przebywając w urokliwych miejscowościach na terenie województwa. Uzupełnieniem warsztatów tematycznych będzie możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego.

Równocześnie z warsztatami odbywać się będzie świadczenie pomocy sąsiedzkiej przy merytorycznym wsparciu coacha. Każdy uczestnik będzie mógł omówić indywidualnie sposoby pracy z podopiecznym, zaplanować działania, otrzymać poradę w razie problemów czy nieporozumień.

Ważnym działaniem będzie kampania społeczna „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”. W Radio Lublin, które objęło patronatem projekt, zostaną zamieszczone reportaże oraz spoty informacyjne nt. naszych działań, bezpieczeństwa seniorów oraz promowania postawy szacunku wobec nich. Każdy może włączyć się w projekt poprzez udział w konkursie promującym osoby starsze oraz pozytywne postrzeganie rzeczywistości seniorów. Można będzie zaprezentować się w roli fotografa, literata oraz marketingowca – autora haseł reklamowych. O rozpoczęciu i przebiegu konkursu będziemy informować na bieżąco.

Jak wiemy, „w seniorach siła” i nasi uczestnicy są gotowi udowodnić to kolejny raz. Zachęcamy do obserwowania projektu, słuchania Radia Lublin i udziału w konkursie.

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

Szanowni Państwo,

Niech te Święta Wielkanocne dadzą Wam nadzieję i wiarę.
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka.

Życzy Zespół Fundacji

wielkanoc2021

Czym był klub w dawnym stylu? Miejscem spotkań, inteligentnej dyskusji, kulturalnego spędzenia czasu, często łączył ludzi ze wspólną pasją. Klub to wygodny fotel, dobrane towarzystwo, filiżanka kawy. Z czym klub kojarzy się dzisiaj?

Lubelskie Kluby Seniora stanowią miejsca spotkań i integracji, rozwoju, podtrzymywania nabytych umiejętności lub nauki nowych. Obecnie działa kilkanaście tego typu placówek, nie licząc podmiotów prowadzonych przez poszczególne organizacje pozarządowe. Seniorzy niegotowi pokonywać długą drogę po mieście mają do nich łatwy dostęp, ponieważ rozsiane są dość proporcjonalnie po całym Lublinie.

Uczestnictwo w zajęciach klubowych jest bezpłatne. Oferta Klubów obejmuje m.in: zajęcia prozdrowotne: masaże, gimnastyka ogólnorozwojowa, porady i wykłady z zakresu promocji zdrowia, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną, treningi pamięci, zajęcia komputerowe, spacery, wycieczki i zabawy taneczne – zależnie od Klubu. Osobom bardziej wymagającym intelektualnie albo posiadającym wyjątkowe pasje można polecić domy kultury, Uniwersytet Drugiego Wieku i podobny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizując na terenie województwa mazowieckiego projekt pt. „Droga do pracy!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie: trening kompetencji i umiejętności społecznych