Aktualności

Okres realizacji Projektu: 01.11.2020- 31.12.2021 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia zamieszkałych w gminach z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

Grupę docelową stanowi 86 (60 K i 26 M) osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym pochodzących z podregionu radomskiego, w tym min:

- osoby niepełnosprawne

- osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia pomoc społecznej

- osoby o których mowa w art 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, min:  bezdomni, uzależnieni, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, z zakładów karnych, uchodźcy, osoby niepełnosprawne

- osoby zaliczające się do III profilu pomocy

- osoby korzystające z PO PŻ

Na pierwszy rzut oka projekt „W Seniorach siła!” stawia uczestnikom duże wymagania. Szkolenia, wizyty studyjne oraz opieka nad osobami z ograniczoną samodzielnością to działania pochłaniające dużo czasu i energii, do tego dochodzi zmaganie z epidemią, a odporności, tej psychicznej, seniorzy nie miewają na pozór tak wiele jak ludzie młodzi. Czy na pewno?

Zaangażowanie uczestników projektu w działania oraz sumienne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań przeczy temu stereotypowi. Uczestnicy zapytani o opinię opowiadają chętnie, nawet z entuzjazmem o swoich doświadczeniach.

Czy motywem podjęcia wolontariatu senioralnego może być egoizm? Okazuje się, że tak. Można mieć tak dużą potrzebę pomagania innym, kontaktów, relacji i dawania czegoś od siebie, że sprawowanie opieki staje się przyjemnością i spełnieniem. Dochodzi też poczucie wymiany: pomagam, bo rozumiem, że kiedyś mogę potrzebować pomocy i chciałabym ją otrzymać na takim poziomie empatii oraz życzliwości, jaki sam(a) prezentuję.

Pomimo że seniorzy uczestniczący w projekcie „W seniorach siła!” to osoby związane z Lublinem, często mieszkające w naszym mieście od urodzenia, dali się jednak zaskoczyć odwiedzając miejsce, którego istnienia nie podejrzewali.

7 i 8 września pani Marta Nazaruk – Napora, prowadząca 2 spotkania dzień po dniu, zaprowadziła uczestniczki najpierw na ryneczek przy ul. Wileńskiej, po czym klucząc wśród straganów i wąziutkich przejść zaprowadziła grupę do maleńkiego budyneczku. Każdy wchodzący musiał odnieść wrażenie cofnięcia się do lat 70-tych. Kilka pokoików wyposażono w sprzęty i meble używane kilkadziesiąt lat temu: syfon, adapter i płyty winylowe, żelazna maszynka do mięsa, kartki z czasu kryzysu, szklanki, talerzyki i popielniczki z minionej epoki.

Miejsce to nosi nazwę Muzeum Osiedli Mieszkaniowych i zostało utworzone z udziałem mieszkańców dzielnicy LSM. Jak w dawnym PRL-owskim domu, znalazła się szklanka herbaty lub kawy oraz kruche ciasteczka. Gdy uczestnicy zasiedli przy stole na krzesłach o niemodnym dziś kształcie, pani Marta opowiedziała o inicjatywie, jaką było utworzenie tego miejsca. Przedstawiła też sentymentalna mapę dzielnicy Rury, na której zaznaczono obiekty związane nie tylko z historią dzielnicy, ale głównie z losami mieszkańców: nie istniejącą kolejkę wąskotorową, rakietę na os. Mickiewicza i in. Od wspomnienia do wspomnienia, rozmowa objęła cały Lublin. Uczestniczki spotkania wymieniały uwagi typu: „A ja pamiętam tę wypożyczalnię naczyń na Buczka”. „Często zachodziłam do tego sklepu, bo…”. „A pamiętasz, gdzie się stało za mięsem?”

Nie brakło uwag o istniejącej również dzisiaj potrzebie społecznej solidarności, kontaktów w obrębie sąsiedztwa, tworzenia miejsc spotkań i aktywności.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „W Seniorach siła!”, który jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Wiem, drodzy Czytelnicy, nie rozumiecie, co ma wspólnego bal, senior i wsparcie. Można postawić bal drzewa pionowo i wesprzeć o niego seniora, ale nie o to chodzi. Otóż dn. 24 września seniorzy ze wszystkich trzech grup spotkali się w przestronnej, bezpiecznej sali na spotkaniu wspólnej grupy wsparcia. Kto tylko mógł spośród 45 uczestników projektu „W Seniorach siła!” zjawił się na imprezie „Pożegnanie lata”.

            Spotkanie przekształciło się w zabawę muzyczno – taneczno – integracyjną. Poprowadzone przez Kasię i Darka, małżeństwo tworzące wesołą Familijkę, przebiegło na początku spokojnie. Seniorzy, niepewni, co ich czeka, zaszyli się na krzesełkach i gwarzyli grupkami. Nie trwało to długo. Wyciągnięci na środek parkietu, przy przebojach przypominających uczestnikom młode lata, włączyli się w gry, zabawy i tańce.