Aktualności

Gdzie? Kowno i okolice. Kiedy? 23-26 stycznia 2014. Kilkunastostopniowy mróz. Lubelscy liderzy – uczestnicy projektu ”Akcja – Aktywizacja” – szukają inspiracji dla swoich działań odwiedzając litewskie organizacje pozarządowe, samorządy i wspólnoty mieszkańców. W ostatnich dniach odbyła się wizyta studyjna mająca na celu wzajemna wymianę doświadczeń Polaków i Litwinów.

23 osoby, które korzystały z bezpłatnego szkolenia komputerowego ECDL Start zdały egzamin i otrzymały certyfikat.

Zespół ekspertów od listopada pracuje nad zmianami w podręczniku aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką, w scenariuszu szkoleniowym i materiałach oraz na platformie internetowej www.art-aktywator.pl.

W lutym tematyka szkoleń w ramach projektu „Obywatel 3 D” dotyczy kwestii związanych z zaangażowaniem mieszkańców gminy w sprawy lokalne.