Aktualności

Projekt „W Seniorach siła!” dobiega końca razem z zakończeniem bieżącego roku 2020. Roku trudnego, gdy wszelka aktywność wymagała odwagi wyjścia na zewnątrz, ostrożności, ciągłych zmian planów tak, aby zmieścić wszystkie działania w granicach wyznaczonych obostrzeniami sanitarnymi.

Seniorzy biorący udział w projekcie wykazali się odwagą, optymizmem, przyjmując zaistniałą sytuację jako kolejną trudność, którą trzeba przetrwać, i z którą trzeba po prostu sobie radzić. Nikt z uczestników nie zrezygnował z udziału w warsztatach, z wizyt studyjnych – najbardziej oczekiwanej części projektu – ani z wolontariatu. Nieformalni opiekunowie podjęli swoje zadania odpowiedzialnie, ze zwykłym zaangażowaniem. Przyniosło to korzyść im samym, ale też podopiecznym. Dla osób pozostających w większej niż zazwyczaj izolacji każde odwiedziny, każda obecność drugiego człowieka miała większe znaczenie w tym roku niż kiedykolwiek indziej. Ograniczenia nie pozwoliły zorganizować Gali Pomocy podsumowującej projekt, gdy uczestnicy ze wszystkich grup wraz z podopiecznymi mieli spotkać się podczas dużego wydarzenia. W to miejsce została wydana publikacja informacyjno-edukacyjna będąca poradnikiem seniora. Publikację będzie można pobrać ze strony Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Dzięki dzielnej postawie Seniorów i staraniom całego zespołu zostały osiągnięte wszystkie cele projektu. Projekt spotkał się z uznaniem i przyniósł uczestnikom zadowolenie. Wiele osób życzy na Nowy Rok sobie i Fundacji następnych podobnych działań i bezpośrednich spotkań. Oby te dobre życzenia przyniosły efekt w postaci kolejnego udanego projektu i dalszego rozwoju Centrum Aktywności Seniora i Seniorki CZAS. Przebieg projektu pokazał uczestnikom i wszystkim zainteresowanym, że w seniorach drzemie istotnie wielka siła. Oby mieli okazję wykorzystać ją w przyszłym roku razem z Fundacją.

Projekt „W Seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Wszystkie formy aktywności proponowane osobom starszym wydają się atrakcyjne pod warunkiem zabezpieczenia podstaw bytowych. Niska emerytura, brak zdrowia, samotność i poczucie opuszczenia, rozterki: czy zapłacić czynsz, czy wykupić leki są aż za dobrze znane niektórym.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do ośrodków pomocy społecznej. Tam zależnie od potrzeby mogą uzyskać zasiłki albo świadczenia stałe, osoby niesamodzielne mogą też mieć zapewnione usługi opiekuńcze. Pracownik ośrodka pomocy społecznej z reguły przeprowadza szczegółowy wywiad co do dochodów, warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej itp. i na tej podstawie przyznaje wsparcie. Numery telefonów lubelskiego MOPR dostępne są na stronie https://mopr.lublin.eu/?id=adresy/mopr Seniorzy niepełnosprawni mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia przysługujących bez względu na wiek, zależnie od stopnia niepełnosprawności. Pod numerem 81 466 53 90 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wsparcia niepełnosprawnych przez MOPR.

Caritas oferuje pomoc w zapewnieniu leków, rehabilitacji, odzieży, żywności oraz wsparcie psychologiczne. Aby skorzystać ze wsparcia należy wypełnić wniosek do pobrania na stronie https://lublin.caritas.pl/potrzebuje-pomocy/pomoc-dla-seniorow/; pomoc będzie dopasowana do potrzeb seniora. Tel: 81 532 95 71

W czasie pandemii, gdy zostaliśmy zmuszeni spędzać w domu więcej czasu, niż jest to dla nas komfortowe, Internet stał się jednym z głównych środków komunikacji, zakupów, kontaktów z urzędami. Izolacja dotknęła szczególnie Seniorów, jako grupę pod specjalną ochroną. Osoby starsze ponoszą jednak psychiczne koszty swojego bezpieczeństwa, dlatego warto, by korzystali z okazji i nabierali umiejętności informatycznych albo rozwijali te, które posiadają, aby nie stracić kontaktu ze światem zewnętrznym oraz zminimalizować poczucie osamotnienia i bezradności.

Nadal jednak należy uczulać na umiejętne korzystanie z zasobów sieci. Nigdy zbyt wiele nie ujawniajmy o sobie. Nie wiadomo, do czego podawane przez nas informacje będą wykorzystane. Na pewno nigdy nie podawajmy nikomu danych osobowych, loginów ani haseł. Nigdy nie należy klikać w linki przesyłane pocztą e-mailową albo facebookiem. Nie trzeba dawać się zastraszyć karą pieniężną czy urzędową za niedostosowanie się do poleceń, groźbą utraty oszczędności czy innymi pomysłami internetowych szantażystów. Najbezpieczniej jest zaczerpnąć jak najwięcej informacji o osobach, firmach, instytucjach, które szukają z nami kontaktu i sprawdzić ich rzetelność. Róbmy zakupy na sprawdzonych stronach poszczególnych firm albo na wiarygodnych portalach ogłoszeniowych czy aukcyjnych. Dorze jest odnaleźć kontakt do firmy i zadzwonić, aby upewnić się o jej rzetelności. Należy na to kłaść szczególny nacisk, Seniorzy bowiem pamiętają czasy bez domofonów, czasy danych adresowych zamieszczanych w książce telefonicznej. To grupa nienawykła do powszechnej ostrożności.

Oferta zajęć dla lubelskiego Seniora jest przebogata. Jednak kreatywność uczestników projektu „W Seniorach siła!” poszerzyła możliwości aktywnego spędzania czasu o kolejne pomysły, opracowane podczas zajęć. Jeśli ktoś ma ochotę samemu organizować sobie czas, posiada wybór aktywności szerszy niż mogłoby przyjść na myśl. Są miejsca, których zwiedzanie nie musi zależeć od działalności klubów czy organizacji, ponieważ Senior śmiało może wyruszyć na poznawanie Lublina i jego okolic samodzielnie lub w małym, dobranym towarzystwie. Jakie ciekawe zajęcia w plenerze można wymyślić? Oto propozycje uczestników projektu: