Aktualności

9 kwietnia 2017 na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła inicjatywa w formie happenigu pt. „Świąteczny Koszyk Pełen Zdrowi”. Lider wraz z pozyskanymi wolontariuszami z Zamojskiego Stowarzyszenia Kultury Czerwony Smok oraz wolontariuszami z Liceum Plastycznego obdarowali wielkanocnymi jajami uczestników dorocznego Kiermaszu Wielkanocnego. Wolontariusze rozdawali również ulotki dotyczące profilaktyki nowotworów męskich.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej zaprasza do udziału w projekcie „Biznes w zasięgu ręki!". Czekamy na  chętnych, którzy pragną rozpocząć przygodę z własnym biznesem. Dokumenty do pobrania już wkrótce. Zapraszamy osoby zamieszkujące województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby 50+

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach

- osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Dzień 22 marca okazał się bynajmniej niesprzyjający do wyjazdów. Jednak 20 lokalnych liderów z Hrubieszowa i Zamościa wyjechało na wizytę studyjną zapoznać się z organizacjami działającymi na terenie Janowa Lubelskiego, aby uczyć się na dobrych przykładach i przełożyć je na dobre praktyki we własnej miejscowości.

Pomimo padającego deszczu i zimna, liderzy odwiedzili Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” oraz Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, Kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski w miejscowości o tej nazwie.

Ciepłe przyjęcie ze strony gospodarzy wynagrodziło niedogodności. Liderzy zobaczyli na własne oczy, co można osiągnąć dzięki przedsiębiorczości, kreatywności, a przede wszystkim zaangażowaniu. Wizyta przyczyniła się też do wzrostu wiedzy liderów na temat organizowania i realizacji własnych przedsięwzięć, a także na temat napotykanych trudności i ich przezwyciężania. Niech wizyta stanie się dla nich dodatkową zachętą i wzmocni motywację do podjęcia własnych inicjatyw.