Aktualności

W okresie od 18.04.2017 r. Do 05.07.2017 zrealizowano inicjatywę „Integracja Seniorów z Młodzieżą”  -Gry Sceniczne” w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina projektu „Aktywni w społeczności” dofinansowanego ze środków Programu FIO. Główny cel inicjatywy to: Zintegrowanie osób starszych z młodzieżą poprzez wspólną pracę artystyczną został zrealizowany wspólną pracę młodzieży i osób starszych podczas warsztatów teatralnych i prób scenicznych. Warsztaty odbywały się w miesiącach maj i czerwiec b.r. Uczestnicy zapoznali się z techniką opracowania scenariusza wspólnie opracowano scenariusz „Żona dla Wampira”. Prowadzone były próby czytane, próby sytuacyjne wg. scenariusza. Uczestnicy pracowali z rekwizytami, przeprowadzono ćwiczenia sytuacyjne w połączeniu z zabawą/ grami scenicznymi. Uczestnicy skorzystali z poczęstunku, a na koniec podsumowując projekt wręczono nagrody rzeczowe w postaci książek i słodyczy oraz otrzymali uczestnicy pamiątkowe dyplomy 29.06.2017 r. Zaprezentowano również przed publicznością spektakl wg. opracowanego scenariusza.

W okresie od 16.03.2017 r. Do 05.07.2017 zrealizowano inicjatywę „Kabaret Instytut Jądrowy” w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina projektu „Aktywni w społeczności” dofinansowanego ze środków Programu FIO. Główny cel inicjatywy to: Przedstawienie w formie kabaretowej – humorystycznej problemu badań profilaktycznych związanych z chorobą nowotworową został zrealizowany poprzez prowadzenie z instruktorem 30 godzin prób występu kabaretu. Próby odbywały się dwa razy w tygodniu po 3 godz. w kwietniu, maju i czerwcu 2017 r. w Osiedlowym Domu Kultury Okrąglak w Zamościu. W dniu 03.06.2017 r. Zaprezentowano program Kabaretu na dużej scenie na Rynku Wielkim podczas Jarmarku Hetmańskiego w Zamościu. Fragmenty występu Kabaretu zarejestrowała Zamojska Telewizja Kablowa.

W okresie od 24.04.2017 r. do 04.07.2017 zrealizowano inicjatywę „Plastycznie z Melpomeną” w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina projektu „Aktywni w społeczności” dofinansowanego ze środków Programu FIO. Główny cel inicjatywy to: Wzrost wiedzy i umiejętności na temat powstawania scenografii teatralnej, który zrealizowano poprzez 12 godzinne warsztaty ze scenografii dla seniorów. Uczestnicy zapoznali się z technologii budowania scenografii z historią i głównymi twórcami scenografii.  Wspólnie opracowano i wykonano scenografię do przedstawienia teatralnego.