Aktualności

Fundacja Aktywności Obywatelskiej zaprasza do udziału w projekcie „Biznes w zasięgu ręki!". Czekamy na  chętnych, którzy pragną rozpocząć przygodę z własnym biznesem. Dokumenty do pobrania już wkrótce. Zapraszamy osoby zamieszkujące województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby 50+

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach

- osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Dzień 22 marca okazał się bynajmniej niesprzyjający do wyjazdów. Jednak 20 lokalnych liderów z Hrubieszowa i Zamościa wyjechało na wizytę studyjną zapoznać się z organizacjami działającymi na terenie Janowa Lubelskiego, aby uczyć się na dobrych przykładach i przełożyć je na dobre praktyki we własnej miejscowości.

Pomimo padającego deszczu i zimna, liderzy odwiedzili Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” oraz Stowarzyszenie Promocji Garncarstwa, Kaflarstwa oraz Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek Garncarski w miejscowości o tej nazwie.

Ciepłe przyjęcie ze strony gospodarzy wynagrodziło niedogodności. Liderzy zobaczyli na własne oczy, co można osiągnąć dzięki przedsiębiorczości, kreatywności, a przede wszystkim zaangażowaniu. Wizyta przyczyniła się też do wzrostu wiedzy liderów na temat organizowania i realizacji własnych przedsięwzięć, a także na temat napotykanych trudności i ich przezwyciężania. Niech wizyta stanie się dla nich dodatkową zachętą i wzmocni motywację do podjęcia własnych inicjatyw.

Wychodząc z takiego założenia Fundacja Sempre a Frente razem z Fundacją Aktywności Obywatelskiej postanowiła ułatwić życiowy start grupie młodzieży, która rosła i dojrzewała w trudnych warunkach. Projekt „Pewnie w dorosłość” daje szansę zdobyć kwalifikacje zawodowe i sprawdzić nabyte w czasie szkoleń umiejętności na stażach. Każdy uczestnik we własnym rytmie, według własnych możliwości i predyspozycji, po konsultacji z psychologiem oraz doradcą zawodowym wkracza na drogę aktywności zawodowej i na rynek pracy.

Młodzi ludzie, rozproszeni po kilku powiatach Lubelszczyzny,rozpoczęli szkolenia i już pod koniec lutego pierwsi z nich będą mogli pochwalić się nabytymi kwalifikacjami w różnych zawodach, dających jednak duże szanse na znalezienie pracy po zakończeniu planowanych staży: kelnerzy, barmani, opiekunki dziecięce, fryzjerzy, manicurzystki są poszukiwanymi fachowcami.

Młodzież wychodząca ze środowisk trudnych, z wykluczenia, mająca za sobą przeżycia zbyt ciężkie jak na swoją kształtującą się wrażliwość, zasługuje na szczególne podejście, pozwalające odzyskać poczucie własnej wartości; zdobycie konkretnych umiejętności i sprawdzenie się na stażach to jeden z najlepszych sposobów na pobudzenie do działania i motywacja do tego, by brać odpowiedzialność za swoje życie w przyszłości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie