Aktualności

Inicjatywa pt.: „Od tradycyjności do nowoczesności - warsztaty kulinarne” odbyła się w dniach 22.03-24.04 2017 r. w Hrubieszowie. Liderką inicjatywy była Ewa Otręba. Celem inicjatywy było rozwijanie świadomości w zakresie kuchni tradycyjnej, regionalnej oraz innowacyjnej. Odkrywanie pasji w gotowaniu i przyrządzaniu potraw poprzez kształtowanie zainteresowań tradycją i nowoczesnością w kuchni.
Uczestnicy to 16 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz 8 uczniów Szkoły Zawodowej, którzy pod okiem 10 Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Teptiukowie przygotowywali dania według tradycyjnych receptur oraz przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Inicjatywa pt.: „Zrozumieć Autyzm” odbyła się w dniach 28.03-31.03.2017 r. w Hrubieszowie. Liderką inicjatywy była Agata Malon Celem inicjatywy było podniesienie świadomości na temat autyzmu. W ramach inicjatywy odbyły się warsztaty przybliżające codzienne funkcjonowanie osób z autyzmem skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz wykład dr psychiatrii pani Bożeny Śpili dla osób dorosłych zainteresowanych tematem spektrum autyzmu. w sumie w spotkaniach wzięło udział 120 osób. poszerzyli oni swoja wiedzę na temat zaburzenia oraz uświadomili sobie z jakimi trudnościami na co dzień borykają się osoby z autyzmem. Podczas Niebieskiego Marszu nastąpiła integracja z mieszkańcami miasta.
Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Inicjatywa pt.: „Powiem Ci jaki Jestem” odbyła się w dniach 01.04-14.05.2017 r. w Hrubieszowie. Liderką inicjatywy była Małgorzata Dobrowolska – Pawluk. Celem inicjatywy była integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, przełamywanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością oraz wzajemne poznanie w aspekcie wspólnie spędzonego czasu, zabawy, warsztatów jak również nawiązywanie relacji pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Aby ułatwić młodzieży gimnazjalnej podjęcie właściwej decyzji, co do dalszej drogi kształcenia zaproponowano im udział w Warsztatach Kulinarnych "Szkoła na widelcu". Warsztaty zrealizowano w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, która kształci m.in. przyszłych kucharzy i kelnerów. Podczas trzydniowych warsztatów uczestnicy zapoznali się z m.in. z podstawowymi zasadami obowiązującymi podczas wykonywania potraw, procesem produkcji potraw oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem pracowni gastronomicznej. Bardzo ciekawe, a zarazem pouczające było spotkanie z szefem kuchni Restauracji - Hotelu „Artis” Panem Marcinem Sikorą.