Aktualności

Wychodząc z takiego założenia Fundacja Sempre a Frente razem z Fundacją Aktywności Obywatelskiej postanowiła ułatwić życiowy start grupie młodzieży, która rosła i dojrzewała w trudnych warunkach. Projekt „Pewnie w dorosłość” daje szansę zdobyć kwalifikacje zawodowe i sprawdzić nabyte w czasie szkoleń umiejętności na stażach. Każdy uczestnik we własnym rytmie, według własnych możliwości i predyspozycji, po konsultacji z psychologiem oraz doradcą zawodowym wkracza na drogę aktywności zawodowej i na rynek pracy.

Młodzi ludzie, rozproszeni po kilku powiatach Lubelszczyzny,rozpoczęli szkolenia i już pod koniec lutego pierwsi z nich będą mogli pochwalić się nabytymi kwalifikacjami w różnych zawodach, dających jednak duże szanse na znalezienie pracy po zakończeniu planowanych staży: kelnerzy, barmani, opiekunki dziecięce, fryzjerzy, manicurzystki są poszukiwanymi fachowcami.

Młodzież wychodząca ze środowisk trudnych, z wykluczenia, mająca za sobą przeżycia zbyt ciężkie jak na swoją kształtującą się wrażliwość, zasługuje na szczególne podejście, pozwalające odzyskać poczucie własnej wartości; zdobycie konkretnych umiejętności i sprawdzenie się na stażach to jeden z najlepszych sposobów na pobudzenie do działania i motywacja do tego, by brać odpowiedzialność za swoje życie w przyszłości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

W styczniu i lutym uczestnicy projektu „Aktywni w społeczności” z Hrubieszowa i Zamościa kontynuowali naukę. Na kolejnych warsztatach liderzy uczyli się: pozyskiwania środków na działania lokalne, w tym pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i z innych źródeł publicznych oraz prywatnych.

Liderzy rozpoczęli też pracę nad przygotowaniem planów inicjatyw. Pierwsze pomysły i koncepcje zaczęły nabierać kształtów. Czynnikiem motywującym do pracy był fakt, że każdy plan inicjatywy będzie przedmiotem oceny ekspertów i całej grupy na spotkaniu konsultacyjnym. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazje zweryfikować swoje pomyły i podać je szerszej ocenie, co wpłynie pozytywnie na jakość przygotowywanych inicjatyw.

W grudniu uczestnicy projektu „Aktywni w społeczności” z Hrubieszowa i Zamościa kontynuowali naukę. Na kolejnych warsztatach liderzy uczyli  się: bycia dobrym liderem, pozyskiwania mieszkańców do współpracy, pozyskiwania środków ale także pozyskiwania i współpracy z lokalnymi instytucjami i podmiotami.

W nowym roku, na kolejnych spotkaniach liderzy rozpoczną pracę nad przygotowaniem planów inicjatyw.

Już 11 grudnia, gdy do Świąt Bożego Narodzenia pozostawały jeszcze dwa tygodnie, mieszkańcy gminy Goraj mogli odetchnąć świąteczną atmosferą. Lokalna liderka – Małgorzata Duma - w ramach inicjatywy „Żłóbek w ogródecku” zorganizowała wigilijne spotkanie mieszkańców. Spotkanie nie miało bynajmniej na celu wyłącznie degustacji potraw, choć stanowiła ona ważną część inicjatywy – dania przygotowywane specjalnie na wieczerzę wigilijną to jeden z podstawowych elementów polskiej tradycji. Największą atrakcją spotkania był jednak wspólny śpiew kolęd, pastorałek i pieśni. Powrót do wspólnego śpiewania przy stole jest nawet ważniejszy niż sam posiłek: pieśni i pastorałki, pamiętane przez nasze babcie i dziadków, teraz ulegają zapomnieniu. Cennym pomysłem okazało się również wydanie śpiewnika, co pozwoli utrwalić w pamięci dawne teksty.

Wartość inicjatywy podkreślili poprzez swoją obecność: Wójt Gminy Goraj, p. Antoni Łukasik z Małżonką, Sekretarz Gminy, p. Zenon Głowala, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kapica, Wójt Gminy Tereszpol, p. Jacek Pawluk oraz Sekretarz Gminy Tereszpol, p. Maria Skóra.

Inicjatywa przypomniała tradycję wspólnego śpiewania, które zawsze łączyło ludzi, społeczność, pokolenia, rodziło poczucie tożsamości, przynależności do określonej kultury. Inicjatywa p. Dumy przyniosła ten sam rezultat. Pokazała, że warto pielęgnować ten piękny, wzruszający zwyczaj.